Gode ledere ble bedre når de ansatte satt på hjemmekontor

Svært mange ledere ble flinkere til å se sine ansatte da de ble sendt bort bort på hjemmekontor, viser en fersk pulsmåling fra Great Place to Work.

Bjørn Hviding Great Place to Work Foto: Synne Dahl
Arbeidsliv

Great Place to Work gjennomfører medarbeiderundersøkelser hos en lang rekke norske bedrifter, og selger rådgivning innenfor ledelse og kulturbygging. Selskapet gjennomfører årlig en kåring av Norges beste arbeidsplasser.

Gjennom dette arbeidet har Great Place to Work et måleapparat ute hos alle sine kundebedrifter, og valgte derfor å gjennomføre en pulsmåling blant en del av disse da coronapandemien sendte alle hjem på hjemmekontor. Dataene ble så sammenlignet med tidligere målinger fra de samme bedriftene.

– Det vi så av denne pulsmålingen er at så godt som alle bedriftene faktisk ble bedre på det vi kaller hverdagsledelse da de ansatte ble sendt på hjemmekontor på grunn av coronapandemien, sier Bjørn E. Hviding, partner i Great Place to Work.

Paradoks

– De ansatte opplever tydelige forventninger, støtte, involvering og anerkjennelse. Det er jo på mange måter et paradoks, det at lederne blir tettere på når avstanden ble større.

– Man skulle kanskje tro at ryggmargsrefleksen til lederne var at man måtte stramme opp, sette klarere rammer, styre sterkere, og utøve mer nitidig kontroll. Med digital kommunikasjon og dokumentasjon ligger også forutsetningene til rette for en slik kontroll, sier han.

I stedet har lederne i bedriftene Great Place to Work har testet, gjort det motsatte:

– Alt tyder på at de har utøvd god ledelse basert på tillit. De ansatte opplever i enda større grad enn tidligere å bli sett som et menneske, og ikke bare en ansatt. De kjenner seg godt informert om tiltak, og får støtte opp oppfølging, og forventningene er blitt tydeligere, sier han.

De bedriftene som scorer best på Great Place to Works undersøkelser var også svært tidlig ute med å legge til rette for og sette hjemmekontor som standard.

Tillitsledelse

– Når medarbeiderne i noen av Norges beste arbeidsplasser blir spurt om hvordan arbeidsplassen har håndtert situasjonen med covid-19 svarer en overveldende stor andel at den har vært meget god. 

– Det er god tillitsledelse og menneskefokusert organisasjon som gjør forskjellen, sier Hviding.

Han understreker at dette er en pulsmåling, og ingen fullstendig vitenskapelig undersøkelse. Det er heller ikke sikkert at undersøkelsen er representativ for alle norske bedrifter, ettersom Great Place to Works kunder kan være kunder nettopp fordi de i stor grad legger vekt på kulturbygging og ledelse.

Spark i rumpa

– Men hvorfor blir lederne bedre på avstand?

– Vi tror årsaken er at lederne intuitivt reagert som mennesker, og skjønte at nå var nødvendig å se hver og en av de ansatte. De har rett og slett fått et spark i rumpa i retning av en ledelsesform som vi fra før har sett at gir suksess, sier Bjørn E. Hviding.

– Vi vet at de beste bedriftene skiller seg ut på tre områder. Det ene er er at de legger vekt på å vektlegge hensikten og meningene med bedriftens virksomhet og de tingene det jobbes med. Det andre er at de fokuserer på god hverdagsledelse, der lederne er tett på og støttende ovenfor de ansatte, og det siste området er at de lar de ansatte jobbe i autonome team, som får jobbe med stor frihet og spillerom.

– Denne krisen har tydeliggjort viktigheten av denne type ledelse og organisering, og de beste har blitt enda bedre, sier Hviding.

– Det som blir spennende å se, er i hvilken grad bedriftene nå vil holde på dette når de er tilbake i mer normal drift. Samtidig må vi kanskje forholde oss til at kriser er den nye normalen og derfor blir dette ekstra viktig, sier han.

great place to work
bjørn hviding
ledelse