En leder trenger flere lederstiler for å lykkes

Små bedrifter med oppgavefokuserte ledere er mer lønnsomme enn bedrifter som satser på en annen lederstil, viser forskning.

ØKONOMI: – Vi har funnet at en oppgavefokusert leder henger sammen med god lønnsomhet i bedriften, sier Therese Sverdrup ved NHH.  Foto: NHH
Arbeidsliv

Therese E. Sverdrup, prorektor for nyskapning og utviklingsarbeid og førsteamanuensis ved NHH har nylig undersøkt hvordan ulike lederstiler påvirker ansatte i små og mellomstore bedrifter. I studien skiller de mellom oppgaveorientert og relasjonsorientert ledelse. 235 ansatte i 28 regnskapsbyråer med mellom 20 og 100 ansatt har svart på hvorvidt deres leder er oppgavefokusert, relasjonsfokusert eller begge deler. Dataene er så koblet med data om bedriftens lønnsomhet.

– Vi har funnet at en oppgavefokusert leder henger sammen med god lønnsomhet i bedriften, sier Sverdrup.

Regnskapsfirmaene med en oppgavefokusert leder kunne nemlig vise til bedre økonomiske resultater.

Åpne for endring

Men å være oppgavefokusert alene, er ikke nok, viser studien.

Regnskapsbransjen har nemlig en annen utfordring; den er utsatt for store endringer på grunn av digitalisering.

– Ansatte som har en leder som satser på relasjonsledelse er langt mer åpne for endring, sier hun.

En leder som er relasjonsorientert er vennlig og imøtekommende, er opptatt av at de ansatte trives og er støttende.

– Ansatte som er emosjonelt knyttet til og identifiserer seg med organisasjonen er en styrke. De er mer involverte i bedriften og er mer sannsynlige til å tilpasse seg forandringer. Endringsvillige medarbeidere er essensielt for bedrifters overlevelse og fremtidige suksess, sier Sverdrup.

Både óg

Så det holder ikke å bare satse på én type ledelse?

– Om ledere velger bort den ene, som oppgaveorientert, får ikke de ansatte retningen de trenger for å utføre arbeidet sitt, forteller Sverdrup.

– Spesielt i krisetider, som nå med coronaviruset, er det ekstra behov for ledere som avklarer forventninger og viser støtte. Dette fordi det er mye usikkerhet, endringer i jobbhverdag og at ansatte kan oppleve at de er mer ensomme, engstelige eller sliter med motivasjonen. Da er behovet for å beherske begge ledelsesstilene større, sier Sverdrup.

– Men er det ikke en fare for at de ansatte føler seg veldig styrt, dersom lederen er oppgavefokusert?

– I denne sammenheng handler det om at lederen uttrykker tydelige forventninger til de ansatte, og til at de ansatte får klare prosedyrer de skal følge. Hadde lederen derimot blitt veldig detaljorientert, er det en fare for at de ansatte opplevde det som kontrollerende, og det er neppe positivt. Men å få klare rammer, setter nok de fleste pris på.

Standardiserte oppgaver

– I denne studien har dere sett på regnskapsbyråer. Tror dere de samme funnene vil gjelde for andre bransjer?

– I denne bransjen er det en god del oppgaver som er veldig standardisert, og jeg tror at man vil gjøre omtrent de samme funnene i bransjer som har tilsvarende standardiserte prosedyrer, sier Sverdrup.

I tillegg til Therese Sverdrup har Inger N. Basker, Vidar Schei og Alexander M. Sandvik jobbet med studien.

nhh
forskning
ledelse