Unge i finans er bekymret for egen økonomi

En fjerdedel av medlemmene i nettverket Ung i Finans er bekymret for egen økonomi som følge av coronakrisen, og en stor andel frykter at bonus og lønnsøkninger uteblir.

FÅ PERMITTERINGER, MEN MANGE ER BEKYMRET: Bare 3 prosent unge ansatte i finanssektoren har søkt om dagpenger.  Foto: NTB Scanpix
Arbeidsliv

Hvordan er de unge i finansbransjen påvirket av coronakrisen? Det ønsket nettverket Ung i Finans å finne ut med en undersøkelse blant sine i overkant av 2.000 medlemmer.

Jevnt over er det ikke så alt for galt, viser undersøkelsen. Rundt 90 prosent har jobbet hjemmefra de siste ukene, og 73 prosent opplever at det å jobbe på hjemmekontor har gått svært bra eller bra. 80 prosent mener bedriften var godt forberedt på en arbeidshverdag med økt digitalisering og hjemmekontor.

Bonuskutt

Likevel er det liten tvil om at coronakrisen kan få store konsekvenser for yrkesgruppen. 77 prosent av respondentene tror at de vil jobbe mer digitalt også når krisen er over.

En fjerdedel av medlemmene i Ung i Finans er bekymret for egen økonomi som følge av krisen.

– Fra før vet vi også at 30 prosent av våre medlemmer ikke er fornøyd med lønnen sin, sier Ine Oftedahl, som er styreleder i Ung i Finans.

IKKE FORNØYD: – Fra før vet vi også at 30 prosent av våre medlemmer ikke er fornøyd med lønnen sin, sier Ine Oftedahl, som er styreleder i Ung i Finans. Foto: DNB

– Da kan det bli spennende å se hva som skjer nå når 76 prosent tror at krisen vil påvirke muligheten for lønnsøkning det neste året, og 64 prosent mener tror det vil påvirke muligheten for bonus i den samme perioden. 

De som er på vei inn i arbeidsmarkedet vil ha en helt annen start
Ine Oftedahl, Ung i Finans

– Fra tidligere undersøkelser vet vi at de unge i finansbransjen ikke ønsker å være veldig lenge i en og samme jobb, skiftene er raske. Men det tror jeg vil endre seg nå. Det å sitte i en trygg jobb blir viktigere, og derfor tror jeg mange vil sitte stille i båten. De som er på vei inn i arbeidsmarkedet vil ha en helt annen start.

3 prosent permittert

Hele 19 prosent svarer at de er bekymret for eget arbeidsforhold.

– Tallet er overraskende høyt, men en er trolig mer et uttrykk for en generell og individuell bekymring mer enn en reell frykt for å miste jobben, sier hun. 

– Det at arbeidsgivere ikke kan kommunisere noen ting med sikkerhet fører nok til økt usikkerhet blant de ansatte.

3 prosent av respondentene i undersøkelsen svarer at de er blitt permittert.

– Banker og finansinstitusjoner har i liten grad benyttet permitteringer. Vi ser at de som er blitt permittert i hovedsak jobber i ulike typer konsulentvirksomheter, sier hun.

Bekymring

Også fagforeningen Finansforbundet har nylig gjennomført en spørreundersøkelse blant sine medlemmer. Den viste at bare 2,8 prosent var meget bekymret for jobbene sine, mens 75 prosent ikke var bekymret. 

Statistikk fra Nav viser at finansbransjen er mindre påvirket enn mange andre bransjer. Av de 429.000 dagpengesøknadene Nav har mottatt siden coronakrisen oppsto, er bare 1.137 av dem fra ansatte i finansierings eller forsikringsvirksomheter. Dermed har 2 prosent av de ansatte i næringen vært permittert på et tidspunkt i perioden. Innenfor varehandel og overnatting er andelen 52 prosent, mens 21 prosent av de ansatte innenfor forretningsmessig tjenesteyting har søkt om dagpenger.