- Mange har et for teoretisk forhold til ledelse

Å sende lederen bort på ledertrening har liten effekt på organisasjonen, mener Terje Hofsmarken som har tatt doktorgrad på lederutvikling. 

TRENING I GRUPPER: Terje Hofsmarken har studert en dansk organisasjon som til ledertreningen har bygget eget treningssenter.  Foto: Privat
Arbeidsliv

– Nesten all ledelseslitteratur, og de fleste lederkurs, fokuserer først og fremst på lederen alene. Det snakkes som om lederen har noen spesielle lederegenskaper inni seg, sier Terje Hofsmarken.

– Men ledelse er et gruppefenomen, for er det ingen følgere, er det heller ingen ledere. Ledelse handler først og fremst om sosial dynamikk i lederens naturlige omgivelser. Derfor bør ledertrening være en trening i sosial interaksjon, der resten av organisasjonen er involvert, sier han.

Doktorgrad

Hofsmarken har nylig ferdigstilt sitt doktorgradsstudie på lederutvikling i et systemisk perspektiv.

Begrepet systemteori kommer fra familietarapifeltet, og handler om hvordan menneskelige systemer samarbeider og påvirker hverandre, og påvirkes av kulturen og omgivelsene.

VIRKER DRLIG: - Lederutvikling med et individualistisk fokus kan fungere godt for bygge opp ledere, men de har likevel en begrenset effekt på organisasjonen, sier Terje Hofsmarken. Foto: Silje Sundt Kvadsheim

– Studien viser at lederutvikling med systemisk tilnærming gir raskere mening for ledere enn tradisjonell ledertrening, sier Hofsmarken.

Terje Hofsmarken har de seneste 20 årene ledet selskapet Mestringskompetanse. Fra før har han erfaring fra Mercuri International, DNB Finans, Bertel O. Steen og Forsvaret. Han har også tatt en MBA ved Western Internasjonale University i England, og klinisk master i familieterapi ved VID.

Er det ingen følgere, er det heller ingen ledere
Terje Hofsmarken

Eget treningssenter

I sitt studie har Hofsmarken observert en ledergruppe bestående av danske helsesjefer som skulle gjennom en endringsprosess. Målsetningen med treningen var blant annet å bedre samarbeidet mellom de ulike profesjonene, og sørge for at de ulike avdelingene fungerte godt sammen.

I stedet for å sende lederne alene på kurs, valgte bedriften å involvere en stor del av de ansatte, og designet et eget treningssenter.

– Noen temaer ble snakket om i plenum, før gruppene møttes i de ulike treningscellene for å trene på det de mente var verdifullt. Her var det ingen teori, men mye praksis, der treningen først og fremst gikk ut på å skape et felles blikk. Dermed kunne de utvikle en mer profesjonell lederpraksis i fellesskap, sier han.

Ble dirigenter

En annen del av treningen var enda mer utradisjonell. Organisasjonen valgte å leie inn profesjonelle musikere, der de ulike lederne fikk i oppgave å dirigere sin egen ledergruppe.

– I starten var de fleste ledere skeptiske til dette, og mange synes det var ukomfortabelt. Men etter kort tid ble lederne trygge på situasjonen, og fikk et lynkurs i regulering av egne og andres følelser og emosjoner. Lederens kropp og hode henger sammen, og det å bruke kroppsspråket og kroppsfornemmelser er svært viktig innenfor ledelse.

Et år etter oppstarten av ledertreningen kunne den danske organisasjonen rapportere om en formidabel positiv effekt i organisasjonen.

– Organisasjonen endret totalt ledelsesstrukturen fra tradisjonell silo-administrasjon til et lederskap som ble konstruert sosialt, hvor læringsprosesser skjedde innenfor rammene av organisasjonens behov for endring. Lederne hadde hele tiden blikket på organisasjonens behov, og toppledelsen klarte å tette mellomrommene mellom ulike avdelinger og ulike profesjoner for å levere helhetelige tjenester, sier Hofsmarken. 

Ledelse handler om sosial interaksjon
Terje Hofsmarken

Ble påvirket

– Når toppledelsen erkjente at ledelse var mer en konsekvens av sosial interaksjon bidro dette til at alle ledere ble mer oppmerksomme hvordan de påvirket og ble påvirket av sine omgivelser. Dermed tok ledere og medarbeidere et stekt eierskap i lederutviklingen. Lederne ble trent i å håndtere gruppedynamikk, skape trygghet i grupper fremfor et individualistisk fokus.

Studien viser at at når ledelse blir konstruert sosialt, skaper det en mer profesjonell lederadferd fordi organisasjonens rammer er førende for lederskapet.

– Hvorfor mener du at dette virker bedre enn tradisjonelle lederkurs?

– Lederutvikling med et individualistisk fokus kan fungere godt for bygge opp ledere, men de har likevel en begrenset effekt på organisasjonen. Ledelse handler om sosial interaksjon, der organisasjonen, kulturen og menneskene er svært ulike fra sted til sted. De beste læringsprosessene skjer innenfor de naturlige omgivelsene lederne opererer under.

– Det handler vel enkelt om at med samme blikk, og samme forståelse, som man får gjennom sosialt samspill, utvikler lederne seg på en annen målte. Først når lederen blir bevisst på hva lederen påvirker, og blir påvirket av, er det mulig å endre seg.

Erfaring 

Hofsmark mener at en av ulempene med tradisjonelle lederkurs er at man ikke får tilgang til lederens erfaring. 

– Alle mennesker, også ledere, har tidligere erfaringer de bygger sine handlinger på. Men det kan være vanskelig å endre handling uten å forstå hva den bygger på, sier han.

– Ledelse er ikke et teoretisk fag. Alt for mange har et for teoretisk forhold til ledelse, det gjelder både konsulenter og artikkelforfattere.

– Under ledertrening kan det også bli forsterket av at konsulenter og utenforstående ofte bruker et annet, og mer teoretisk språk, enn man gjør internt i bedriften. Det skaper en større avstand enn nødvendig.

Spesielt mener han at bedrifter som skal investere i ledertrening må være bevisst på dette.

– Innkjøperne som skal håndtere dette må være bevisst på at treningen skal ha effekt på organisasjonen, ikke bare på lederen, sier Terje Hofsmarken.