Nordic Semiconductor velger de yngste studentene til sommerjobber

Å rekruttere mange sommerstudenter tidlig i studieløpet, er Nordic Semiconductors strategi for å kapre ettertraktet kompetanse. 

I FRONT: Foran fra venstre står sommerstudentene Aurora Sletnes Bjørlo, Karoline Seljevoll Herleiksplass, Sigurd Werner-Torgersen, Simen Piene Fløtaker og Erik Semb Omre. Bak står lederne Katarina Finneng, Svenn-Tore Larsen og Pål Håland. Foto: Silje Sundt Kvadsheim
Arbeidsliv

Studenter med sommerjobb er nå i ferd med å fylle kontorene i mange norske bedrifter. Men få bedrifter har like mange som Nordic Semiconductor: Hele 53 studenter. 

Studentene som i år jobber på Oslo-kontoret er mellom 20 og 22 år, og de er alle ferdig med andre studieåret på et femårig ingeniørstudium. Det er bevisst fra Nordic Semiconductors side: De vil kapre unge talenter så tidlig som mulig.

– Det er mange arbeidsgivere som vil ha den samme kompetansen, og det er en av grunnene til at vi tar dem inn forholdsvis tidlig i studieløpet, sier konsernsjef Svenn-Tore Larsen. 

Det er ikke så mange studenter som har kompetanse på halvlederteknologi og embedded-programmering, som Nordic Semiconductor er på jakt etter.  

Deltidsjobb

Mange andre bedrifter prioriterer studenter som har ett år igjen av studiet, og det er ikke uvanlig å komme med jobbtilbud for fast stilling når sommerjobben er over.

– Det er kanskje ikke så vanlig her, når studentene har så mange år igjen?

– Vi har gitt jobbtilbud til studenter også tidlig i studieløpet, sier HR-direktør Katarina Finneng.

– Men det er kanskje mer vanlig at vi knytter dem til oss gjennom eventuell deltidsjobb og senere sommerjobber, sier hun.

Tenger mange nye

Selskapet har nemlig kraftige vekstambisjoner i tiden som kommer.

– Ambisjonen vår er en omsetning på 1 milliard dollar, sier Larsen.

Det er omtrent tre ganger så mye som i dag.

– Og vi når ikke det målet uten at vi også øker antall ansatte en god del.

Nordic Semiconductor ønsker også å påvirke studentene tidlig.

– Det er viktig å få litt kommersiell forståelse inn i et studie. Vi opplever at studentene får en bedre forståelse og mer kunnskap når de ser hvordan teorien kan benyttes kommersielt for å skape verdi, sier Larsen.

– Og når vi har en tidlig dialog med studentene, kan vi også i større grad påvirke deres valg av fag mot det næringslivet trenger, sier han.

Svært mange bedrifter som ansetter sommerstudenter lar dem jobbe i grupper med et spesialprosjekt. Hos Nordic Semiconductor minner sommerjobben for mange mer om en vanlig jobb, hver student får sine spesifikke arbeidsoppgaver, og de blir plassert i avdelinger sammen med faste ansatte. Noen får også muligheten til å komme med egne prosjekter som bruker en komponent fra Nordic Semiconductor. 

Realistisk bilde

Sigurd Werner-Torgersen (20), som studerer elektronisk systemdesign og innovasjon ved NTNU, jobber med design av små digitale kretser som skal konvertere digitale data til analoge signaler.

Aurora Sletnes Bjørlo (21) som studerer kybernetikk og robotikk ved NTNU jobber med simulering for testing av ulike produkter.

Nordic Semiconductor

Nordic Semiconductor utvikler og produserer chiper med integrerte kretser til bruk i trådløs teknologi, som for eksempel trådløse tastatur, aktivitetsarmbånd, bysykler, oxymetere, og en lang rekke andre gjenstander. I fjor solgte selskapet 400 millioner små chiper. En stor andel av de over 800 ansatte i 17 land jobber med forskning og utvikling.

– Det gir et veldig realistisk bilde av hvordan det faktisk er å være i jobb, sier Simen Piene Fløtaker (21), også han NTNU-student.

– Det å se hvordan ting fungerer utenfor skolen er veldig nyttig. Og å ha fått sommerjobb i år er vi veldig glade for, det er mange av våre venner som har fått beskjed i siste liten om at de likevel ikke fikk den muligheten grunnet situasjonen sier Karoline Seljevoll Herleiksplass (22) fra NTNU.

Slapp hjemmekontor

Det hersket en stund tvil om corona-pandemien skulle tvinge sommerstudentene til å sitte på hjemmekontor, men det slapp de heldigvis. 

– Jeg tror det hadde vært utfordrende å få et tilsvarende samarbeid og opplæring over nett, så jeg er glad for at vi får være her på kontoret, til tross for situasjonen ellers i Norge, sier Erik Semb Omre (21), som studerer ved Norginsa-programmet i Toulouse i Frankrike.

nordic semiconductor
sommerjobb
svenn-tore larsen
Nyheter
Utdannelse
Arbeidsliv