Høyere lønn er viktigste motivasjonsfaktor for jobbskifte

25 prosent av norske arbeidstakere har skiftet arbeidsgiver det seneste året, viser en undersøkelse. De fleste gjør det for å få høyere lønn.

EN AV MANGE: Nikolai Toverud har nettopp startet i ny jobb hos Ladeklar.  Foto: Silje Sundt Kvadsheim
Arbeidsliv

En arbeidsmarkedsundersøkelse gjennomført av HR- og rekrutteringsselskapet Randstad viser at norske ansatte skifter jobb stadig oftere.

25 prosent av respondentene skiftet arbeidsgiver seneste år, en økning fra 17 prosent i 2019.  Nesten 4.000 norske ansatte har deltatt i undersøkelsen.

Og det kommende året planlegger hele 31 prosent av arbeidstakerne å gjennomføre et slikt jobbskifte. 

– De unge drar opp tallet voldsomt, vi ser at det er vanlig for unge akademikere i storbyene å skifte jobb hvert annet år, sier Bøe.

Solid lønnshopp

Men hvorfor skifter de jobb?

– Undersøkelsen vår viser at over halvparten, 55 prosent, planlegger å slutte i jobben fordi de har lavere lønn enn de kunne fått andre steder, sier Bøe.

Når disse skal finne en ny arbeidsgiver er det derfor attraktiv lønn, sammen med et godt arbeidsmiljø, som står øverst på ønskelisten.

Og en stor andel av dem som har skiftet jobb, har fått en solid lønnsøkning.

– Noen tjener veldig godt på å skifte jobb. Undersøkelsen viser at 37 prosent av dem som har skiftet jobb, har fått en lønnsøkning på mellom 11 og 20 prosent, mens 21 prosent fikk en lønnsøkning på mellom 6 og 10 prosent.

LØNNSOMME SKIFTER: - Noen tjener veldig godt på å skifte jobb, sier Eivind Bøe i Randstad. Foto: Silje Sundt Kvadsheim

Det er arbeidstakere med høy utdannelse som tjener aller mest på et jobbskifte. I denne gruppen fikk hele 30 prosent en lønnsøkning på mellom 16 og 20 prosent.

Utfordring

En av de mange som nettopp har skiftet jobb er Nikolai Toverud (30).

For tre uker siden begynte han i en stilling som produktutvikler i Ladeklar, et oppstartsselskap eid av Hafslund e-co. 

For et drøyt halvår siden sa han opp sin forrige jobb, også den i et oppstartsselskap.

– Jeg ønsket å lære noe nytt, og å gjøre noe nytt, sier Toverud.

Derfor startet han på et intensivkurs i koding som gikk over 9 uker.

Og så: midt i coronautbruddet, skulle Toverud jakte ny jobb.

Åtte kriterier

Og ønskelisten for den nye jobben var lang.

– Jeg hadde satt opp en liste over åtte kriterier jeg vurderte ulike jobber utifra, sier Toverud.

På listen hans sto blant annet godt arbeidsmiljø, mulighet for læring, mulighet for koding, og god lønn.

– Jeg var også veldig opptatt av at jeg ville jobbe i et «mission-drevet”» selskap. Hvis verden skal gå til helvete, så vil i hvert fall jeg bidra med mitt for å gjøre det litt bedre, sier han.

Ladeklar investerer i å bygge ut ladestasjoner for borettslag og sameier, og fører dermed til at flere kan gå over fra fossilbil til elbil.

En arbeidsplass der det skjer mye, i raskt tempo, var et annet av Toveruds kriterier.

– Det kan ikke være lett å lete etter jobb når kravene er så høye?

– Jeg tror det faktisk er mye lettere når man som jobbsøker er veldig spesifikk på hva man ønsker seg. Da kan man søke arbeidsgivere på en mye mer målrettet måte, og finne ut om det faktisk er en match, sier han.

Selv valgte han å ta kontakt med flere potensielle arbeidsgivere uten at de hadde utlyst stillinger.

– Men er arbeidsgivere positive når du inviterer deg selv til en prat?

– Overraskende mange er åpne for det. Jeg tror det henger sammen med at de fleste faktisk har lyst til å hjelpe, hvis du spør om hjelp. Derfor synes de det er hyggelig å ta en prat, sier han.

– Jeg tror det er langt bedre enn å sitte og vente på annonser som kanskje kommer ut, sier han.

Toverud fikk flere jobbtilbud med denne metoden, og stillingen i Ladeklar fylte alle kriteriene.

Arbeidsmiljø

Men det er langt fra bare lønn som er viktig, når en arbeidstaker vurderer å skifte jobb, viser Randstad-undersøkelsen. 

– Vi ser at arbeidsmiljøet er viktigst når den ideelle arbeidsgiveren skal karakteriseres, sier Bøe. 

Attraktive goder er også en viktig faktor. 

Men noen ganger er det ikke bare grønnere gress som lokker, over 50 prosent av arbeidstakerne oppgir dårlig forhold til overordnede eller konflikt mellom personlige verdier og selskapets, som årsaker til et jobbskifte. 

randstad
eivind bøe
ladeklar
nikolai toverud
Lønn
Nyheter
Arbeidsliv