Millioner kan miste trygden på 5.600 kroner uken

Arbeidsløse i USA, som følge av coronaepidemien, har fått 600 dollar uken i ledighetstrygd, men om to uker kan den falle bort.

Om to uker kan arbeidsløse i USA, som følge av coronaepidemien, miste ekstrastøtten på 600 dollar måneden.
Arbeidsliv

Et lovforslag i mai, om at støtten til arbeidsløse på 600 dollar uken kan forlenges til desember 2020, kommer neppe til å passere når politikerne vender tilbake på jobb 20. juli.

Hvis den ikke erstattes av en annen støtte vil millioner av arbeidsledige amerikanere miste 5.600 kroner uken når juli er omme. 

Et av argumentene for at støtten vil falle, eller bli redusert, er at den for mange utgjør mer enn lønnen de hadde før krisen slo inn, og at det hindrer dem fra å vende tilbake til jobb.