Norske gründere sliter i vekstfasen

I Norge er det lett å starte bedrift, men vanskelig for gründere å lykkes i vekstfasen, viser Abelias omstillingsbarometer. 

SØKER TRYGGHET: - Vi er i en krise, og i en krise søker mange trygghet, også investorer, sier Eline Oftedal i Abelia Foto: Silje Sundt Kvadsheim
Arbeidsliv

I 2019 ble det opprettet 66.203 nye foretak i Norge, der 26.004 fire av dem var aksjeselskap, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Det er altså et høyt antall som starter sitt eget selskap. 

– En av de tingene som gleder meg mest er at Norge er på fjerdeplass i hvor lett det er å starte en bedrift, sier Eline Oftedal, leder for innovasjon og næringsutvikling i Abelia, om et av funnene i Abelias omstillingsbarometer. I omstillingsbarometeret sammenlignes Norge med 23 andre land på en rekke omstillingsrelevante områder. 

– Vi gjør det svært godt på entreprenørutdanning og - trening, og vi har gode støtteordninger, sier Oftedal. 

– Derimot er det bekymringsverdig at vi ikke er gode nok til å hjelpe selskapene i vekstfasten, og at tilgangen på kapital plasserer oss på 12. plass. Da blir det en utfordring for flere bedrifter å kunne satse på vekst, og dermed få mulighet til lykkes også med eksport.

Kapitaltørke

Nå er Oftedal bekymret for effekten av covid-19.

– Vi er i en krise, og i en krise søker mange trygghet, også investorer. Og gründerselskaper blir sjelden oppfattet som trygge. Derfor opplever mange selskaper i vekstfasen nå tørke, sier hun.

– Norge har riktignok noen offentlige ordninger, for eksempel Investinor. Men det er ikke noe tvil om at det kan være vanskelig å få privatkapital i Norge. Det henger nok sammen med at det norske investormarkedet ikke er så veldig modent, så det er fortsatt mye å lære.

Abelia mener det er viktig med gode støtteordninger, både innenfor finansiering og rådgivning. – Samtidig er det viktig at statlige penger ikke skal fortrenge privatkapital, sier hun.

Rammes ulikt

– Hvordan opplever dere at covid-19 har rammet de norske oppstartsbedriftene?

– Oppstartsbedriftene er veldig forskjellige, og er rammet ulikt avhengig av bransje. Noen bedrifter som har satset på digitalisering har fått et ordentlig løft, mens andre, som har satset i bransjer som har stengt ned, har slitt mer. 

Oftedal mener kompensasjonsordningene generelt har truffet gründere og oppstartsselskapene dårlig. 

– Det henger blant annet sammen med at de ikke har store og dyre driftsmidler, og ingen høye faste kostnader å bli kompensert for.

Må vokse mer

Nå mener Oftedal det må satses på bedrifter i vekstfasen. 

– Norge har veldig mange små bedrifter. Vi er svært gode til å starte bedrifter, men de vokser seg sjelden til mer enn 10 ansatte. For å få til det må både investorer og gründere være sultne på neste fase. Det er alt for mange som er er fornøyde med å flate ut. På dette området må vi lære av idrettsverdenen - der vet de at man hele tiden må jobbe for neste steg. Skal Norge få nye store bedrifter på størrelse med som Telenor, Kongsberg og Hydro, er vi nødt til å skape bedrifter som kan eksportere mer. Og skal de klare det, må de ut og forstå markedet.

– For Norge vil jeg si at det haster. Petroleumsinntektene faller og faller, og store inntekter skal erstattes. Da må vi få flest mulig bedrifter ut i verden, sier hun.

abelia
eline oftedal
grunder
Nyheter
Arbeidsliv
Karriere