95 prosent plages av bråk på jobben

Støy gjør at ansatte plages og kundene blir misfornøyde.

Publisert 9. sep. 2020 kl. 14.55
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 429 ord
BRÅKETE: Mange plages av høylytte kolleger på jobben - spesielt i åpent kontorlandskap.  Foto: Dreamstime

Åpent kontorlandskap er godt for samarbeid, og kan gi god synergieffekt. Men i en ny undersøkelse utført av Epos, kommer det frem at 95 prosent av sysselsatte opplever at støy ødelegger konsentrasjonen og produktiviteten. 

Lydproblemer kan føre til opptil 30 minutter med tapt produktivitet i uke for hver ansatt. 

Høylytte kolleger

Problemet som nevnes hyppigst, av 50 prosent av de spurte, er å bli forstyrret av høylytte kolleger. 48 prosent klager på at det generelle lydnivået er for høyt, mens kolleger som direkte avbryter deg er det 46 prosent som erger seg over. 

Hjemmekontor er også en mulighet for de som vil unngå åpne kontorlandskap, selv om nesten halvparten av alle arbeidstakere sier de har dårlig lydkvalitet når de snakker i telefonen, og 39 prosent sier det samme om nettsamtaler. 

Totalt har 87 prosent opplevd minst ett problem med lyden når de er på telefonen, enten de er hjemme eller på kontoret. 42 prosent av disse problemene er definert som bakgrunnstøy, mens 34 prosent har hatt behov for å repetere seg selv eller be vedkommende man snakker med om å gjenta hva vedkommende har sagt. Ifølge Epos forårsaker disse problemene ekstra kostnader for bedrifter som mangler tilgang til lydprodukter av høy kvalitet.

Misfornøyde kunder

I tillegg kommer problemene med bedriftens image utad. I undersøkelsen fra Epos sa 23 prosent av lederne at de har fått misfornøyde kunder på grunn av dårlig lydkvalitet. 19 prosent av bedriftslederne sier de har tapt anbud på grunn av dårlig lydkvalitet. Kostnader som fort er langt større enn tre dagers tapt produktivitet hos en ansatt.

Kostnader ved dårlig lyd

Tidskostnaden: Ansatte mister gjennomsnittlig 29 minutters produksjonstid hver uke på grunn av dårlig lydkvalitet i jobbsamtaler og deretter måtte dobbeltsjekke informasjon etterpå. For en vanlig heltidsansatt utgjør dette tilsammen tre hele dager som går tapt hvert år.

Produktivitetskostnaden: Bortkastet tid medfører tapt produktivitet for bedriften. Basert på nordmenns gjennomsnittslønn i 2019, som er 47.300 kroner (SSB), tilsvarer 29 minutter i uka en utgift på 7.315 kroner i året for en ansatt. For bedrifter med ti ansatte blir regnestykket 73.150 kroner tapte utgifter i året. For de med 100 og oppover er det minst 731.500 kroner i året med tapte utgifter.

Bedriftskostnadene: Lederne i undersøkelsen sier det medfører misfornøyde kunder (23 prosent), tapte utgifter som følge av feil (18 prosent), tap av viktig arbeid som forårsaker økonomisk tap for selskapet (18 prosent) og  tap av anbud (19 prosent). 

KILDE: EPOS

79 prosent av lederne i undersøkelsen er likevel enige om løsningen til mange av disse problemene – enten det er i form av fasttelefoner eller hodetelefoner med støykansellering med kunstig intelligens.