HR Norge advarer mot medarbeiderflukt etter krisen

Mange bedrifter risikerer å miste sine viktigste ansatte nå, advarer HR Norge-sjefen. 

VENTER HØY TURNOVER: Når krisen er over takker de du har minst lyst til å miste for seg, sier Even Bolstad. Foto: Sverre Chr. Jarild/Lysbordet
Arbeidsliv

Mens coronapandemien herjer, er det færre ledige stillinger som utlyses, og få som skifter jobb.

– Nå biter folk seg fast i bordkanten, sier Even Bolstad, adm. direktør i HR Norge.

Lav turnover blir som oftest oppfattet som bra, men kan også ha en problematisk side:

Når krisen letter er det da en fare for at mange ansatte vil se seg om etter grønnere gress.

– Når krisen er over takker de du har minst lyst til å miste for seg, sier Bolstad.

– I kriser brukes de ansatte hardt, og det er er ikke uvanlig at de blir litt slitne og misfornøyde, og vil se seg om etter nye muligheter.

Ikke forberedt

HR Norge har nylig gjennomført en undersøkelse der de har spurt norske bedrifter om nettopp dette. Undersøkelsen viser at mer enn syv av ti virksomheter er ganske sikre på at de vil klare å beholde de nøkkelmedarbeiderne de trenger når arbeidsmarkedet bedrer seg, mens to av ti ser for seg at de vil miste nøkkelmedarbeiderne. Syv prosent svarer at de er usikre. 

Bolstad tror mange bedrifter vil bli overrasket. 

– Det blir som et ketchupeffekt, da forsvinner det gjerne mange på en gang, sier Bolstad.

Det kan igjen føre til en annen effekt; en dominoeffekt.

– Da må bedriftene jakte kompetanse hos konkurrentene, og vi får en veldig rotasjon i arbeidsmarkedet. Jeg tror bedriftene undervurderer denne risikoen nå, sier han.

Mangel på kompetanse

– Arbeidsledigheten er faktisk ganske lav i Norge, med litt over fem prosent ledighet. Og de fleste av de som er arbeidsledige har lav utdanning, mens de med høy utdanning allerede er sysselsatt. Vi har underskudd på høykompetent arbeidskraft; du finner ikke en IT-arkitekt som går rundt og slenger, sier Bolstad.

Det er ikke bare fagkunnskap bedriftene da risikerer å miste, men også ansatte som er sentrale bærere av bedriftskulturen.

Økt lønn i offentlig sektor

Men hva gjør så bedriftene når de skal sørge for at nøkkelmedarbeiderne ikke forsvinner?

– Vi ser store forskjeller mellom privat og offentlig sektor. I privat sektor fokuserer man langt mer på å tilføre spennende arbeidsoppgaver, øke ansvar og det å snakke med den enkelte om utvikling og karriere. Offentlig sektor ser i oftere på lønn som problemet, og vil i større grad bruke lønn for å forhindre at medarbeiderne slutter.

Bolstad mener at høyere lønn langt fra alltid er noen god løsning for å hindre at de ansatte forsvinner.

– Bruk lønn når det er nødvendig, men er lønnen rettferdig i utgangspunktet bør man være varsom. Det viktigste med lønn er at ikke gapet til et annet alternativ er for stort. Men å behandle lønn individuelt på bakgrunn av misnøye kan også være risikabelt. Det kan fort ende opp med at andre føler seg urettferdig behandlet, og at misnøyen generelt øker. Det er viktig å beholde en rød tråd, sier Bolstad.

– Forøvrig er det ofte sånn at en person som er misfornøyd et sted, ofte ender opp med å være misfornøyd et annet sted også, påpeker han.

Nødvendig med en plan

Å tilby karrieremuligheter gjennom å stimulere til interne jobbskifter er en måte å beholde nøkkelmedarbeidere på. 

– Men til det trenges det oftest en overordnet policy. En linjeleder vil sjelden ønske at nøkkelmedarbeideren forsvinner til en annen avdeling, selv om det kanskje er det som skal til for å beholde vedkommende i bedriften.

Det store problemene er at bedriftene ikke er forberedt. De kan ha analytikere som teller turnover, men det er ikke så mange som gjør analyser på individnivå, og har et bevisst forhold til hvem de ikke vil miste.

– Vi mener bedriftene nå må sette på langlyset, og se hva som kommer etter krisen.

even bolstad
HR Norge
Nyheter
Arbeidsliv
Karriere