Færre arbeidsledige i Tyskland

Samtidig var den sesongjusterte ledigheten lavere i foregående måned.

MINDRE KØ: Arbeidsledigheten i Tyskland synker.  Foto: Blooomberg
Arbeidsliv

Antallet arbeidsledige Tyskland sank med 8.000 personer i september, melder TDN Direkt. 

På forhånd var det ventet en nedgang på 8.000 fra forrige måned, ifølge Direkt Makro.

Den sesongjusterte ledigheten var på 6,3 prosent i måneden, sammenlignet med ikke-reviderte 6,4 prosent i foregående måned. På forhånd var det ventet en arbeidsledighet på 6,4 prosent, melder TDN Direkt. 

tyskland
arbeidsledighet
Nyheter
Børs
Arbeidsliv