Søknadsflom til trainee-stillinger i Statkraft

Da Statkraft nylig utlyste 11 traineestillinger, ramlet søknadene umiddelbart inn. I fjor fikk selskapet inn 1.500 søknader til åtte stillinger. 

SATSER FORNYBART: – Jeg hadde lyst til å jobbe med fornybar energi, sier Anna Holm Aftret (foran), trainee i Statkraft. Bak står HR-direktør Siri Langangen. Foto: Silje Sundt Kvadsheim
Arbeidsliv

Coronapandemien har medført et litt tyngre og tregere arbeidsmarked for nyutdannede. Så da Statkraft nylig utlyste 11 traineestillinger, veltet søknadene inn.

– Det er mange som har søkt raskt, sier Siri Langangen, HR-direktør i Statkraft.

– I fjor fikk vi inn i underkant av 1.500 søknader til åtte traineestillinger. Vi har en hypotese om at vi kommer til å få mange søknader i år også, men vi tar det ikke for gitt, sier Langangen.

Det vil bli klart når søknadsfristen går ut torsdag denne uken.

Øker programmet

Traineeprogram var svært populært blant norske bedrifter for noen år tilbake, og bedrifter som DNB og Storebrand hadde svært mange søkere. Men så ble en rekke av programmene avviklet, blant annet av kostnadshensyn.

Statkraft har derimot gått andre veien, og heller økt antallet kandidater til programmet.

– Hovedformålet med ordningen vår er å få tak i nyutdannede fagressurser, det er ikke lederveien vi tenker at vi får folk inn til, sier Langangen.

Kandidatene blir altså ansatt i en bestemt stilling, men skal i løpet av det første året gjennomføre en rotasjon med jobber på tre ulike steder eller avdelinger. En av stillingene skal normalt være i et annet land. Etter rotasjonsperioden skal kandidaten jobbe i den tiltenkte stillingen.

Fornybart

– Hvorfor øker dere antallet stillinger?

– Vi har mange spennende prosjekter og jobber som det kan passe å ha nyutdannede inn i, og vi ser at de bringer med seg en kompetanse som er nyttig for oss. Og med så mye god kompetanse og flinke folk å velge blant blir det veldig attraktivt internt i Statkraft å ha traineer i avdelingen, sier hun.

I år, for første gang, kom Statkraft på Academic Works liste over unge arbeidstageres drømmearbeidsgivere. Selskapet ble rangert på en 8. plass, etter blant annet Google, NTNU, Apple og Sintef.

– Mange unge er opptatt av å jobbe for miljø og et bedre samfunn, og i Statkraft har vi jobbet med fornybar energi lenge. Det er nok en avgjørende faktor for oss, sier Langangen.

Motivasjon viktigst

Det er flest nyutdannede ingeniører som søker traineestillinger hos Statkraft, men selskapet har også behov for andre fagspesialister, for eksempel innen IT eller prosjektstyring.

– Med så mange søkere er nåløyet åpenbart trangt. Hvem slipper gjennom?

– I prosessen er vi opptatt av hvorfor de vil jobbe her, ikke bare hvorfor den stillingen de har søkt på virker spennende. Vi ser at mange av dem som ønsker å jobbe i Statkraft er opptatt av å jobbe for miljø og et bedre samfunn. Ønsket om å bidra til noe større er gjennomgående blant de vi ansetter. De som har energi og drivkraft og ønsker å bidra til noe, er ekstra attraktive for oss, det er viktigere enn fagretningen.

– Så motivasjon er viktigere enn karakterer?

– Ja, karakterer er nyttige til screening, men til slutt er det personlige egenskaper som er avgjørende i forhold til om vi tror de kommer til å bidra godt, og bli i det arbeidsmiljøet og kulturen vi har i Statkraft. 

– Hvem du er, hva du har erfart og hva du har lyst til å få til er det viktigste for oss å få tak i i prosessen.

I tillegg til intervjuer blir finalekandidatene normalt vurdert gjennom et assessment-senter, der ulike oppgaver skal gjennomføres og vurderes. I år vil assessment-senteret være digitalt.

Statkraft har virksomhet i 17 land, og i år jakter selskapet traineer til fire av dem, blant annet Norge og Spania. 

– Mange muligheter

Anna Holm Aftret (30) startet i traineeprogrammet i april i fjor, etter at hun var ferdig med NTNU-studiene på energi- og miljø-linjen.

Jeg hadde lyst til å jobbe med fornybar energi, og da var Statkraft et klart valg, dette er et mekka for fornybar energi, sier hun.

Aftret hadde riktignok fått en fot innenfor allerede før intervjurundene, hun hadde både sommerjobb i Statkraft og skrevet masteroppgave hos selskapet.

– Det beste med å jobbe i Statkraft er nok at det er så mange muligheter at det er nesten vanskelig å velge. Det satses på vind og sol i tillegg til vann, og elbillading, biodrivstoff og hydrogen er nye satsingsområder.

Hun jobber på avdelingen for drift og vedlikehold, og har i løpet av sitt første arbeidsår vært en periode på kraftverk på Smøla og Fosen, og i sommer jobbet hun på regionsentralen i Gaupne. Hun hadde også en rotasjon i Brasil, som riktignok ble forkortet på grunn av coronapandemien.

Nettverk 

– Jeg er veldig fornøyd med å ha vært så mye ute. Jeg har fått langt mer innsikt i hva som foregår på flere områder i Statkraft, og det er langt lettere å ha tett kontakt med de ulike lokasjonene når jeg har knyttet et nettverk, sier Aftret. 

Også Ingeborg Dårflot trekker frem nettverksbygging som en av de beste sidene ved traineeordningen. 

Hun startet som trainee i 2004, og har nå stillingen som regionsdirektør for Midt-Norge, med ansvar for at anleggene driftes og vedlikeholdes optimalt i et langsiktig perspektiv. Gjennom hele karrieren i Statkraft har hun jobbet innenfor forretningsområdet produksjon, men i flere ulike roller, og også i land som Tyskland og Wales. 

– Gjennom traineeprogrammet får man et raskt og bredt innblikk i flere av mulighetene og utfordringene Statkraft står overfor, i tillegg til at man får ansvar og blir inkludert, man «titter ikke bare over skulderen», sier Dårflot. 

statkraft
trainee
jobbsøknad
siri langangen
anna holm aftret
Nyheter
Arbeidsliv
Karriere