KjøpLogg inn

Innleide har rett til bonus

En fersk dom i Høyesterett gir to arbeidstagere som i flere år var innleid i et oljeselskap en utbetalt bonus på linje med om de var fast ansatte.

Publisert 3. nov. 2020 kl. 20.39
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 306 ord
LIK LØNN FOR LIKT ARBEID: Også de som er innleid har rett på bonus, har Høyesterett avgjort.   Foto: NTB

I oljeselskapet Aker BP hadde de ansatte en bonusordning, som var knyttet til konsernets og enhetens måloppnåelse, og ble praktisert slik at alle ansatte som fulgte operatøravtalen fikk samme bonusprosent.

Men to oljearbeidere, som var innleid gjennom bemanningsselskapet Semco Maritime, fikk ingen bonus. 

De to oljearbeiderne viste til likebehandlingsprinsippet i arbeidsmiljøloven, og fremmet et krav mot sin arbeidsgiver – Semco Maritime – om etterbetaling av bonus for årene 2013 til 2017. Bonuskravet var i størrelsesorden 250.000 kroner på hver av dem for hele perioden.

Virksomhetsnivå

Nå har saken gått sin gang i rettssystemet. 

Det sentrale spørsmålet har vært hvorvidt bonus er å regne som lønn. Mens Stavanger tingrett mente at arbeidstagerne hadde krav på bonus, mente lagmannsretten at de ikke hadde det.

Denne uken kom konklusjonen fra Høyesterett: De innleide arbeidstagerne har krav på bonus. I dommen kommer det frem at den aktuelle bonusordningen er en form for resultatlønnsordning, og en del av innleieforetakets samlede system for vederlag for arbeid. Innleide skal dermed behandles likt som ansatte. 

Et sentralt punkt i avgjørelsen er at bonussystemet er praktisert slik at det er en bonus på virksomhetsnivå, som belønner de ansattes felles prestasjoner som gruppe i løpet av opptjeningsåret. 

Bonusen fordeles mellom de ansatte med lik bonusprosent.

Semco må betale

Når de to arbeidstagerne nå vant frem i Høyesterett er det ikke Aker BP som må bla opp, men Semco Maritime. Det er nemlig bemanningsforetaket som er den formelle arbeidsgiveren for en utleid arbeidstager, med ansvar for lønn, feriepenger og for at de innleide arbeidstagerne får de samme rettighetene som om de var fast ansatte.

LO har vært partshjelper i saken på arbeidstagernes side, mens NHO har vært partshjelper for Semco Maritime. 

Høyesterett dømte enstemmig Semco til å etterbetale bonus på henholdsvis 195.000 og 225.000 kroner til de to ansatte. Semco og NHO må i tillegg betale saksomkostninger for tre rettsinstanser, til sammen 1,1 millioner kroner.