Jobbmobilen kan bli skattefri

Fra neste år kan mange ansatte slippe å betale skatt på telefonabonnementet dekket av jobben - så lenge jobben kaller utgiften en gave. 

GAVMILD: Finansminister Jan Tore Sanner (H) vil la bedriftene gi mer i gave til de ansatte, uten at de trenger å betale skatt.  Foto: NTB
Arbeidsliv

I Statsbudsjettet, som ble lagt frem 7. oktober, foreslo regjeringen å øke den årlige skattefrie beløpsgrensen for gaver til ansatte fra 2.000 til 5.000 kroner.

Finansavisen stilte da spørsmål overfor Finansdepartementet om hvorvidt arbeidsgiver kan velge å kalle mobilabonnementet til arbeidstageren for en gave.  I dag får ansatte som har et mobilabonnement eid av arbeidsgiver automatisk tillagt en naturalytelse på 4.392 kroner i året på sin skattemelding, altså rett under 5.000 kroners-grensen. 

Mobilabonnement som naturalytelse

Et mobiltelefonabonnement eid av arbeidsgiver blir etter en sjablongmodell ansett å ha en verdi for den ansatte på 366 kroner måneden uansett reell kostnad. Den ansatte får dermed en skattepliktig fordel på 4.392 kroner i året. 

Er telefonabonnementet eid av den ansatte selv, men betales av arbeidsgiver, er det reell kostnad som legges til grunn for verdien av naturalytelsen, men med et tak på 4.392 kroner i året dersom reell kostnad overstiger dette.

I påvente av svar fra Finansdepartementet ba Finansavisen Espen Øren, økonomirådgiver i HR-tjenesteselskapet Simpolyer om å vurdere spørsmålet. Hans vurdering, i en sak på trykk 28. oktober,  var at gjeldende regelverk medførte at det å gi mobilabonnementet som gave bare ville medføre redusert skatt dersom mobilabonnementet var eid av den ansatte.

Gjelder uansett eier

Nå har Finansdepartementet, som har jobbet på spreng med å svare på alle skriftlige spørsmål til Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet, presisert hva den foreslåtte økningen kan medføre.

«Verdien av den private fordelen av EKOM-tjenester kan gis som skattefri naturalytelse innenfor den årlige beløpsgrensen for skattefrie gaver. Dette gjelder uavhengig av om arbeidsgiver står som eier av abonnementet, eller refunderer utgiftene til abonnement som står i ansattes navn», skriver Helene Megaard, senior kommunikasjonsrådgiver i Finansdepartementet til Finansavisen. 

EKOM-tjenester står for elektroniske kommunikasjonstjenester som er arbeidsgiverfinansiert, som mobilabonnement og bredbånd.

«Beløpsgrensen gjelder for naturalytelser generelt, og gir fritt valg av hvilke naturalytelser som kan gis skattefritt innenfor beløpsgrensen», understreker hun. 

Gevinst for ansatte

Hvis forslaget i statsbudsjettet blir vedtatt,  kan altså bedrifter som gir sine ansatte gaver for under 600 kroner i året velge å kalle det betalte mobilabonnementet til de ansatte en gave. 

En ansatt med i underkant av 30 prosent marginalskatt vil da slippe unna en skatteregning på rundt 1.500 kroner. Arbeidsgiveren vil derimot ikke ha noen økte utgifter. 

I statsbudsjettet er det, på usikkert grunnlag, anslått at den økte gavegrensen vil redusere statens skatteinntekter med 360 millioner kroner for inntektsåret 2021, og 450 mill. kroner i påfølgende år. Forutsetter vi en skatt på 30 prosent, innebærer det at Finansdepartementet anslår at 300.000 norske ansatte fra 2022 vil få naturalytelser de tidligere betalte skatt for som gaver fra arbeidsgiver. 

skatt
naturalytelser
finansdepartementet
mobil
gaver
Nyheter
Personlig økonomi
Arbeidsliv