Antall arbeidssøkere øker igjen

For første gang siden april, øker antall arbeidssøkere hos NAV.

Foto: NTB
Arbeidsliv

Pr. tirsdag 10. november er 188.600 personer, som er 6,7 prosent av arbeidsstyrken, registrert som helt ledig, delvis ledig eller arbeidssøkere på tiltak hos NAV. Det er 2.600 enn uken før. 

– Etter en sammenhengende nedgang siden midten av april, har antallet arbeidssøkere økt denne uken. Dette skyldes i all hovedsak at flere er blitt permittert på full tid. Det er særlig i Oslo at antallet permitterte har økt som følge av de nye smitteverntiltakene som trådte i kraft i går, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

101.200 personer er registrert som helt arbeidsledig. Det er 3,6 prosent av arbeidsstyrken. 

Antallet arbeidssøkere øker samtidig som tiltakene mot coronaviruset blir strengere. Særlig Oslo og Bergen er hardt rammet. Det går utover arbeidsplasser, særlig i servicebransjen. 

På det verste i våres var nesten 450.000 personer registrert som arbeidssøkere hos NAV. Siden har kurven falt jevnt og trutt, frem til den siste rapporten kom tirsdag.

Nyheter
Børs
Arbeidsliv