Jakter over 600 nyutdannede

Coronapandemien har ikke satt en stopper for de fire store revisjons- og konsulentgigantenes rekrutteringsiver.

Pwc og Deloitte, Barcode Foto: NTB
Arbeidsliv

Da coronaviruset lammet verden i mars, var det mange studenter som fryktet for sine fremtidige karrierer. Blant arbeidsgiverne som ansetter store grupper, primært fra økonomistudiene, er de fire store revisjons- og konsulentgigantene; PwC, KPMG, EY og Deloitte.

I våres var disse selskapene usikre på hvordan de skulle håndtere de mange hundre nyutdannede de alt hadde skrevet kontrakt med. Nå viser en ringerunde Finansavisen har gjort at alle fire selskapene er ivrige på å kapre en god andel av de som er ferdig med sin utdannelse til våren.

Trenger 150

KPMG planlegger at neste års kull skal bli omtrent like stort som årets, med rundt 150 nyutdannede. En god andel av dem er allerede ansatt, gjennom en annerledes rekrutteringsprosess enn vanlig.

– Alle førstegangsintervjuene har vært digitale. Mange av andregangsintervjuene har vært på teams, mens noen få har vært fysiske, sier Ina Malén Torp, leder for rekruttering i KPMG:

– I KPMG er vi opptatt av at alle kandidater skal få møte flere av våre ansatte før et tilbud og dette klarte vi også i år, men nå altså digitalt.

Gruppecasene kandidatene normalt har ble byttet ut med individuelle oppgaver digitalt.

Løpende vurdering

Foreløpig er det litt uklart hvor mange nyutdannede som vil starte i PwC neste år.

– Vi har signert kontrakt med 105 nyutdannede, der seks starter i januar 2021 og 99 kandidater har oppstart høsten 2021, Hege Christin Lien, HR-direktør i PwC.

– Behov for nyutdannede med oppstart høsten 2021 gjøres i motsetning til tidligere år mer løpende. Vi har derfor per i dag ikke satt et tall på hvor mange vi skal rekruttere med oppstart neste høst. Men det vil bli gjennomført ytterligere rekrutteringsprosesser på nyåret, sier hun.

Digital omvisning

EY planlegger å ansatte rundt 200 nyutdannede med oppstart neste høst, noe som innebærer ingen endring sammenlignet med de seneste årene.

Også i Deloitte har rekrutteringsprosessen for ansettelsen høsten 2021 startet.

– Vi planlegger å rekruttere opp mot samme nivå som i 2020, og er godt i gang, sier Frode Vik Jensen, kommunikasjonsdirektør i Deloitte.

HAR FLERE PLASSER: Kommunikasjonsdirektør Frode Vik Jensen i Deloitte har plass til flere nye kollegaer. Foto: Deloitte

– Vi har allerede ansatt rundt 40 nye medarbeidere, men har fortsatt mange ledige stillinger som vi oppfordrer studenter til å søke på.

Rekrutteringsprosessen har - også her - i hovedsak vært digital.

– Vi inviterte blant annet til en digital omvisning på Deloittehuset i Bjørvika, og Sjur Gaaseide (adm. direktør, red. anm.) hadde en egen videohilsen til alle som hadde fått tilbud om jobb hos oss, forteller Vik Jensen.

Møtt med permisjoner

Det var lenge stor usikkerhet knyttet til kullet som skulle starte opp i august i år. I praksis ble situasjonen løst noe ulikt i de fire selskapene.

For noen ble oppstarten veldig rolig.

I EY startet 180 nyutdannende 31. august, men 28 av dem begynte arbeidslivet med permittering.

– De gjeldene ble informert om denne risikoen før sommeren, og vi hadde en løpende og transparent dialog med de aktuelle om at dette kunne bli et scenario, sier Bjørn Vihovde, partner i EY.

– Permitteringen ble kortvarig, og alle var innen fem uker tilbake i full jobb. Økonomisk hadde det ikke særlig negativ effekt for dem, da de ble dekket av støtteordningene i 20 arbeidsdager, sier Vihovde.

I EY ble det også ansatt litt færre enn vanlig sammenlignet med tidligere år, og selskapet landet på 180 personer.

JUSTERTE NED: Hos Bjørn Vihovde og EY startet litt færre i år. Foto: EY

– Vi har tatt imot rundt 20 færre nyutdannede sammenlignet med høsten 2019. Disse kandidatene var planlagt rekruttert våren 2020, men vi justerte ned behovet grunnet usikkerheten knyttet til covid-19-situasjonen, sier Vihovde.

– Ingen ansettelser har blitt kansellert, men et fåtall nyansatte har selv valgt å utsette oppstart og fortsetter med studier i seks måneder til ett år til.

Utsatt start

Også i Deloitte var det noen som måtte starte rolig. Selskapet ansatte totalt 117 nyutdannede med oppstart høsten 2020. Av disse begynte 69 som planlagt, mens 48 hadde utsatt oppstart med noen måneder, 8 i oktober eller november og rundt 40 starter ikke før i januar 2021.

– Fem av dem som hadde akseptert jobbtilbud har senere trukket seg, men det er ikke helt unormalt at et par stykker trekker seg før de begynner i jobben når vi ansetter såpass mange, så lang tid i forkant, sier Frode Vik Jensen, partner i Deloitte.

Usikkerhet

– I starten av pandemien var det mye usikkerhet, og som mange andre fryktet vi det verste, men resultatet har heldigvis blitt langt mindre dramatisk. Ingen tilbud er blitt kansellert eller utsatt i noen vesentlig grad, sier Ina Malén Torp, leder for rekruttering i KPMG. 

Mellom 130 og 150 nyutdannede har startet hos KPMG denne høsten, de fleste innenfor revisjon og rådgivning.

Normal praksis i KPMG er at hele kullet startet med felles samling i slutten av august.

– Nå ble oppstarten utsatt noen få uker, og de fleste startet i september. Oppstarten ble også spredt over flere uker. Dette har gått fint og vi opplever at de nyansatte har funnet seg godt til rette, sier Torp. 

– Men når det er sagt, så gjør covid-19 med hjemmekontor og tilnærmet ingen sosiale aktiviteter, at oppstarten blir mer krevende for våre nyansatte som kom rett fra skolebenken, sammenlignet med tidligere år.

Hos PwC ble oppstarten utsatt til 25. september for alle 165 som hadde skrevet kontrakt, og ingen avtaler ble kansellert.

– Alle hadde første dag på sitt lokale kontor, forteller Hege Christin Lien, HR-direktør i PwC.

kpmg
deloitte
pwc
ey
rekruttering
Nyheter
Utdannelse
Arbeidsliv
Karriere