BI-studenter raser over eksamensendring

En endring i eksamensform for kurset Finansregnskap og regnskapsanalyse rett før eksamen har skapt sinne hos mange BI-studenter.

Hana Bajgora BI-student Foto: Privat
Arbeidsliv

I forrige uke fikk flere hundre studenter ved Handelshøyskolen BIs ulike campuser beskjed om at eksamensformen i kurset Finansregnskap og regnskapsanalyse er endret. Og nå er de både rasende og fortvilet, forteller en av dem som er rammet, Hana Bajgora (20).

Problemet er ikke at eksamen blir digital og hjemmefra på grunn av coronaopandemien, men måten den legges opp på.

– Nå blir eksamen utformet slik at det ikke blir mulig å disponere tiden. Vi må besvare en oppgave, før vi går videre. Det vil ikke være mulig å hoppe frem og tilbake, eller å spare en oppgave til senere. Det vil heller ikke være mulig å se over eksamen til slutt, sier hun.

– Det er en umenneskelig eksamensform.

Denne eksamenen har tidligere vært papirbasert. 

Stort press

Kurset inngår blant annet i det populære studieprogrammet bachelorgrad i økonomi og administrasjon, og tas derfor av et stort antall studenter. Denne høsten er det 1.800 studenter som skal ta denne eksamenen. 

– Vi lever i en vanskelig tid, og har nok press fra før. Mange har ikke klart å gjennomføre obligatoriske arbeidskrav med kort frist på grunn av sykdom eller karantene, men får ingen ny sjanse, og kan da ikke gå opp til eksamen. Eneste løsningen er da å ta faget på nytt i et senere semester.

– Vi skjønner at BI er redd for at vi skal jukse, men at dette skjer i november rett før eksamensperioden neste uke starter er ikke OK, sier hun.

– Vi har klaget til BI, men blir ikke hørt.

– Bedre enn alternativet

Handelshøyskolen mener at på sin side at denne løsningen vil måle studentenes kunnskaper på en god måte.

– Denne løsningen gir en bedre måling av studentenes faglige ferdigheter og kunnskaper enn andre alternativer når det skal være hjemmeeksamen, sier Bendik M. Samuelsen, prorektor ved Handelshøyskolen BI. 

– Når studentene ikke kan gå tilbake, blir det vesentlig vanskeligere å oppnå gode karakterer ved ulovlig samarbeid og juks. Vi er derfor tryggere på at det er studentenes eget faglige nivå vi får målt, og derfor kan vi også fortsette å bruke bokstavkarakterer.

Han understreker også at oppgavene blir tilpasset prøvemodellen.

– Studentene har tre prøveeksamener hvor de kan prøve ut eksamensformen. Sammenliknet med skoleeksamener uten hjelpemidler, vil de se at det er flere oppgaver, oppgavene har mindre vekt og de er helt uavhengige av hverandre, sier Samuelsen.

– Disse endringene reduserer behovet for å prioritere de oppgavene man antar man best kan svare på. For oppgaver hvor det er mulig å bruke mye tid på å skrive lange svar, får de også beskjed om hvor mange minutter de maksimalt bør bruke og det settes tak på hvor mange ord det kan være i svaret.

– Mange studiesteder har innført bestått/ikke bestått i denne typen fag. Har dere vurdert det?

– BI ønsker å gi studentene en god vurdering av læringsutbytte og derfor opprettholdes karakterskala A til F. Mange av studentene skal ha videre studier som krever bokstavkarakterer og det ønsker BI å innfri.

– BI har forståelse for at en ny eksamensform kan være utfordrende for studentene, men de har altså muligheten til å gjennomføre en prøveeksamen tilsvarende eksamen de skal gjennomføre. Vi har oversikt over hvor aktive studentene er i itslearning, og et fellestrekk ved klagerne er at de har klaget før de faktisk har tatt en prøveeksamen, sier Samuelsen. 

Ifølge Khrono skal flere eksamener i matematikkfag i forrige uke først ha blitt besluttet avlyst, men at skolen etter innspill fra studentene har funnet en løsning som gir studentene større valg

handelshøyskolen bi
studier
eksamen
eksamenstid
regnskapsanalyse
hana bajgora
bendik m. samuelsen
Nyheter
Utdannelse
Arbeidsliv
Karriere