BI går inn i innovasjonsselskap

Kongsberg Innovasjon og Handelshøyskolen BI vil dyrke frem flere norske eksportsuksesser gjennom satsing på skalering. 

SATSER SAMMEN: Fra venstre: Amir Sasson (BI), Svein-Olav Torø, (Kongsberg Innovasjon), Inge Jan Henjesand (BI), og Erlend Fjøsna (Kongsberg Innovasjon) skal sammen hjelpe bedrifter med skalering. Foto: Handelshøyskolen BI
Arbeidsliv

Handelshøyskolen BI går inn på eiersiden i Kongsberg Innovasjon, og blir akademisk partner i samarbeid for å styrke innovasjonsprosjekter og bedrifters internasjonale vekstmuligheter. Fra før er Kongsberg Gruppen, TechnipFMC, Kongsberg Automotive, Equinor og Dresser-Rand medeiere i Kongsberg Innovasjon.

– Gjennom dette partnerskapet kan vi bidra med kompetanse inn i forretningsutvikling og internasjonale satsinger, og på den måten styrke samspillet med norsk industri og ledende industrielle innovasjonsmiljøer i Norge og internasjonalt, sier Henjesand.

Kompetanseprogram 

– Da er det viktig å forstå hvordan teknologifagene og økonomifagene må spille sammen for at innovasjonsprosjekter og bedrifter skal lykkes i en internasjonal vekstfase. I tillegg til å bidra med det vi kan i dag, kan vi lære mye om hvordan våre fag kan bidra og hvordan vi gjøre dette enda bedre i fremtiden, sier han.

– Hva skal BI gjøre i praksis?

– Det vi først og fremst skal gjøre er å levere tilpassede kompetanseprogrammer, som kan bidra til å hjelpe innovasjonsbedriftene til å lykkes internasjonalt, og på denne måten skape verdier.

– Gjennom dette arbeidet vil vi også ha vekselvirkninger, der vi kan lære mer om deres behov for kompetanse, slik at vi kan tilpasse våre programmer og vår formidling, sier han.

– Vi ønsker også at vi kan kombinere dette med forskning, og at dette kan være med på å finansiere forskningsprogrammer. 

BIs investering i Kongsberg Innovasjon er i form av et tingsinnskudd, så stiftelsen går ikke inn med kapital. 

Tidligfase

Kongsberg Innovasjon jobber både med tidligfasebedrifter og etablerte SMB-bedrifter for å hjelpe dem blant annet med nettverk, fasiliteter, kompetanse for å nå langt. Dette gjøres gjennom ulike økosystem, både innenlands og utenlands. Kongsberg Innovasjon investerer også i noen av disse bedriftene.

– Kombinasjonen av noe finansiering fra oss og kompetanse fra etablert industri har bidratt til å øke troverdigheten og redusere risikoen, som igjen har mobilisert andre investorer, sier Stein-Olav Torø, daglig leder i Kongsberg Innovasjon. 

– Også det å ha med spesialister fra samarbeidsbedriftene ut er til god hjelp for å etablere nye samarbeid, sier han.

Mot børs

Blant selskapene Kongsberg Innovasjon har satset på, finner vi N2 Applied, som tidligere i år ble priset til 250 millioner kroner i en emisjon.

– Kongsberg Ferrotech er et annet av selskapene vi tror har stort potensialet, sier Torø.

– Flere av de selskapene vi jobber med nå har satt kursen for børsen, Mange av dem satser innenfor grønn teknologi, som jo er veldig i vinden om dagen, sier han.

– Hva betyr det for dere å få BI inn på eiersiden?

– Vi har jobbet med tidligfasebedrifter lenge, og ser at mange av dem er klare for å skalere, sier Torø. 

– Og siden Norge har fallende eksportinntekter, og oljeindustrien fremover kanskje ikke lenger kan være den motoren den har vært, er Norge avhengig av å skalere virksomheter internasjonalt, slik at vi kan skape nye store eksportbedrifter.

Norsk satsning

– BI har jobbet med dette gjennom miljøer internasjonalt, blant annet i USA og Asia, og vi ser at vi har veldig komplementær kompetanse. At vi har funnet hverandre, kan bidra til at vi sammen kan ta ut et mye større potensial enn vi har kan gjøre hver for oss. Jeg tror at vi sammen virkelig kan få til en norsk satsning på skalering ute, slik at vi kan bidra til å bygge dette landslaget for å lykkes på den globale konkurransearenaen.

– I hvilken grad vil dette gi en økonomisk avkastning for BI?

– For BI vil våre bidrag i form av programmer og kompetanseoverføring gi økonomi til BI, sier Inge Jan Henjesand. 

– I et større bilde finnes det en rekke innovasjonsselskaper og klynger rundt i landet, og formålet med alle disse er jo at kunnskap skal bli til kroner etter hvert.

kongsberg innovasjon
handelshøyskolen bi
vekstbedrifter
Nyheter
Arbeidsliv
Vext