Vaskemaskinen gikk på full styrke

Statistisk sentralbyrå ser et helt annet arbeidsmarked enn det NHO legger til grunn for sin store konferanse kommende uke. På ett år ble 400.000 jobber skylt vekk.

INGEN RØDE LØPERE: Årets NHO-konferanse blir heldigital og har fått tittelen «Jobbskaperne». Øystein Dørum er sjeføkonom i NHO. Foto: Are Haram
Arbeidsliv

I reklamefilmen for NHO-konferansen står Petter Schjerven ved bredden av et islagt vann i en grå vinterskog.

«NHO mener at for å opprettholde velferdsstaten, så trenger vi 250.000 nye arbeidsplasser i 2030», sier Petter Schjerven og ser inn i kameraet.

I scenene etterpå kommer raske klipp med Øystein Dørum og Mari Sundli Tveit, henholdsvis sjeføkonom og politikkdirektør i NHO.

NHO-reklamen er ikke på bølgelengde med ny statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB) som viser hvordan arbeidsmarkedet egentlig fungerer.

Strømningstall

SSB har de seneste årene begynt å følge jobbstrømmer. Tall for jobbstrømmer beskriver hvor mange nye stillinger norske bedrift har opprettet og hvor mange stillinger de har fjernet. Disse tallene avslører at arbeidsmarkedet er en eneste stor vaskemaskin. 

Ved utgangen av tredje kvartal 2020 hadde Norge 2,85 millioner jobber, en nedgang på 3,9 prosent fra samme tid i 2019.

Men under disse tallene har det skjedd ekstreme endringer. Fra tredje kvartal 2019 til tredje kvartal 2020 var det en jobbnedgang på 407.000 jobber i Norge. Rundt 14 prosent av alle jobber ble borte. I den samme perioden har imidlertid Norge hatt en jobboppgang på 291.000 jobber.

Finansavisen skrev om strømningstallene i fjor på denne tiden, og vi fant minst 250.000 jobber er innom vaskemaskinen i løpet av et normalår.

Jobbstrømmene handler om et reelt frafall av jobber og tilskudd av nye. Det er ikke kun et bilde på at folk bytter jobb, for dette måler SSB gjennom de såkalte arbeidskraftsstrømmene.

Gir det da mening å diskutere 250.000 nye jobber frem mot 2030?

Sjeføkonom Øystein Dørum i NHO bekrefter anslaget fra reklamefilmen, et mål om 250.000 nye private jobber fra 2020 til 2030. Det er vanlig praksis å bruke nettotallet når man omtaler jobbvekst, påpeker han.

Han er enig i at det er store bevegelser arbeidsmarkedet som ofte ikke er oppe til diskusjon.

– Økonomien er en levende organisme, der vekst forutsetter vedvarende omstilling, som også innebærer at det er en vedvarende utfordring å skape nye, produktive og lønnsomme jobber, kommenterer Dørum.

Tar frem veikartet

Han forklarer at 250.000 nye, private jobber er en ambisjon som følger av NHOs «Veikart for fremtidens næringsliv». 

Ambisjonen kan deles opp i tre. Den ene handler om 1,1 prosents årlig vekst i fastlands-BNP pr. innbygger fra 2019 til 2030. Dessuten et ønske om at sysselsettingsandel fra 20 til 70 år går fra 73,1 prosent i 2019 til 77,5 prosent i 2030. Den siste ambisjonen handler om at andel timeverk som skjer i privat sektor øker fra 70 prosent i 2019 til 72 prosent i 2030.

Seksjonsleder Helge Næsheim i SSB forklarte i fjor hvorfor de nye tallene er viktige:

«Jobbstrømmene kan gi oss interessant informasjon for eksempel i forbindelse med konjunkturendringer. Her kan vi følge hvilke typer bedrifter som øker bemanningen og hvilke som reduserer bemanningen.»

Årets NHO-konferanse går av stabelen torsdag 7. januar og blir heldigital.

Konferansen vil foregå som en digital direktesending, men det vil samtidig være fysiske møteplasser for 200 personer rundt omkring i landet.

ssb
NHO
øystein dørum
arbeidsmarked
Nyheter
Makro
Børs
Arbeidsliv