500 flere arbeidssøkere siden 15. desember

Arbeidsliv

Tirsdag 12. januar er det registrert 193.800 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos NAV. Dette er 500 flere enn 15. desember, som er forrige uke NAV publiserte ledighetstall, skriver TDN Direkt tirsdag, og viser til en pressemelding fra NAV.

– De nye smitteverninnstrammingene som kom den 4. januar ser foreløpig ikke ut til å ha gitt store utslag når det gjelder antall arbeidssøkere. Antallet er om lag som i desember, men det har vært en økning i antallet dagpengesøknader, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

122.000 personer er registrert som helt ledige hos NAV, ifølge foreløpige tall. Dette utgjør 4,3 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, som er summen av antallet helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, er på 136.100 personer, eller 4,8 prosent av arbeidsstyrken, skriver TDN.

I tillegg er 57.700 personer registrert som delvis arbeidsledige. Totalt er dermed 193.800 personer registrert som arbeidssøkere hos NAV, noe som utgjør 6,8 prosent av arbeidsstyrken.

arbeidsledighet
nav
Nyheter
Børs
Arbeidsliv