Forlenger høy dagpengesats

– Fornuftig, sier statsråden.

FORLENGER HØY DAGPENGESATS: Arbeids- og sosialminister Henrik Asheim. Foto: NTB
Arbeidsliv

Regjeringen foreslår å forlenge den forhøyede dagpengesatsen for permitterte og arbeidsledige til 1. juli, skriver arbeids- og sosialdepartementet på sine hjemmesider.

– Smittesituasjonen og coronatiltakene gjør at arbeidsmarkedet sannsynligvis vil være vanskelig for mange en stund til. For å gjøre situasjonen mer håndterbar for de coronaledige mener vi det er fornuftig å forlenge den midlertidige ordningen med forhøyet dagpengesats, sier arbeids- og sosialminister Henrik Asheim.

I går forlenget regjeringen også permitteringsperioden og retten til dagpenger til 1. juli.

Satsen for dagpenger er midlertidig forhøyet til 80 prosent for inntekter under 3 G, og 62,4 prosent for inntekter mellom 3 og 6 G. (1 G = 101.351 kroner).

Forhøyet dagpengesats gjelder alle som har fått innvilget dagpenger siden 20. mars 2020.

dagpenger
henrik asheim
permitteringer
coronakrisen
arbeidsledighet
Nyheter
Politikk
Arbeidsliv