Arbeidsledigheten på vei opp

Høyeste antall helt arbeidsledige siden mai. 

LEDIG: Det er blitt 1,7 prosent flere arbeidsledige den seneste uken.  Foto: Eivind Yggeseth
Arbeidsliv

Tirsdag er det blitt registrert 197.200 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos Nav. Det er en økning på 3.300 personer fra forrige uke, viser tall fra Nav

– Økningen skyldes hovedsakelig at flere har blitt delvis ledige. Det er vanlig at antallet delvis ledige øker i januar, fordi mange er tilbake i sine deltidsjobber etter å ha vært uten arbeid i romjula, sier arbeids- og velferdsdirektør hos Nav Hans Christian Holte. 

100.000 helt arbeidsledige

Det er likevel et økende antall som ikke har et arbeid å vende tilbake til. Denne uken er det 101.000 helt arbeidsledige og arbeidssøkere på tiltak som ikke er permittert. Ikke siden slutten av mai finner man et høyere antall helt arbeidsledige. 

Foreløpige tall viser at 122.900 personer er registrert som helt ledige hos NAV. Dette utgjør 4,3 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, som er summen av antallet helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, er på 137.200 personer, det vil si 4,8 prosent av arbeidsstyrken.

I tillegg er 60.000 personer registrert som delvis arbeidsledige. Totalt er dermed 197.200 personer registrert som arbeidssøkere hos NAV, noe som utgjør 7,0 prosent av arbeidsstyrken.

Den seneste uken har det også blitt 400 flere permitterte. Det er særlig antall delvis permitterte som har økt, mens antall helt permitterte har gått ned siden forrige uke. Det er nå registrert til sammen 63.900 permitterte arbeidssøkere. Til sammen er 2,3 prosent av arbeidsstyrken permittert.