Ingen innreise – ingen lønnskrav

Norske bedrifter trenger ikke betale lønn til utenlandske ansatte som nå ikke kan møte på jobb på grunn av innreiserestriksjoner, men de kan heller ikke permittere dem. 

TOMME BYGGEPLASSER: Mange kan nå ikke møte på jobb på grunn av innreiserestriksjoner.  Foto: Iván Kverme
Arbeidsliv

Da regjeringen i forrige uke varslet en kraftig innstramning av utlendingers adgang til innreise til Norge, var mange norske bedrifter som plutselig ikke lenger kunne få sine ansatte på jobb. Mange av dem er i bygg- og anleggsbransjen. 

Nils Kristian Lie og Ida Grøstad, begge advokater i Kluge med arbeidsrett som spesialfelt, har fått en rekke spørsmål de seneste dagene. 

Ingen lønn

– Må arbeidsgiver fortsatt betale lønn når de ansatte ikke kan komme på jobb?

– Det enkle svaret er at når arbeidstager har forholdt seg sånn at han ikke kan oppfylle arbeidsplikten etter arbeidsavtalen, har han i utgangspunktet ikke krav på lønn, sier Ida Grøstad.

Det er tre hovedgrupper av dem som kan ha vanskelig for å møte på jobb på grunn av innreiseforbudet: De som dagpendler, de som ukependler, og de som jobber i en form for skiftordning der de jobber i en lengre periode på for eksempel to uker i Norge, for så å ha en lengre friperiode i hjemlandet.

ET PROBLEM: – Har man reist hjem, uten å avklare dette med arbeidsgiver, så har man selv satt seg i den situasjonen og laget seg et problem, sier Ida Grøstad i Kluge. Foto: Kluge

Spørsmålet om lønn vil blant annet gjelde for arbeidstagere som valgte å reise ut av Norge etter at det var kjent at det ville innføres et innreiseforbud.

– Har man reist hjem, uten å avklare dette med arbeidsgiver, så har man selv satt seg i den situasjonen og laget seg et problem. Da kan det være vanskelig å kreve lønn, sier hun.

For dem som jobber i en skiftordning og reiste hjem før innreiseforbudet var påtenkt, kan situasjonen være litt annerledes.

– I disse tilfellene bør man kanskje vurdere om det er fornuftig at det tas ut ferie eller avspasering, sier Lie.

Anbefaler dialog

Samtidig er det mange utenlandske arbeidstagere som nå er i Norge, men som etter avtalen snart skal reise hjem for en friperiode.

– Kan arbeidsgiver pålegge den ansatte å bli i Norge?

– Arbeidsgiver kan nok i utgangspunktet pålegge arbeidstager å forholde seg sånn at han har mulighet til å møte på jobb. Og hvis arbeidstagere bryter det pålegget, kan det medføre disiplinære reaksjoner, sier Grøstad.

– Men hvis arbeidsgiver i stor grad arrangerer pendlingen, i form av booking av fly og bosted for de ansatte har nok arbeidsgiver også et ansvar. Da vil det være fornuftig å gå i en dialog, slik at man blir enig om en løsning.

– Hvis de blir i Norge, også i det som normalt er friperioden, kan de da pålegges å jobbe?

– I utgangspunktet kan du ikke det uten å bryte den arbeidsplanen som er laget. For arbeider de videre, vil de jobbe alt for mye. Her bør nok fagforeningene på banen, og dette bør avklares så fort som mulig, sier hun.

IKKE PERMITTERING: - Arbeidskraftbehovet er ikke endret, sier Nils Kristian Lie i Kluge. Foto: Kluge

Neppe permittering

Kan man permittere ansatte som ikke kan møte på jobb?

– I utgangspunktet har arbeidsgiver som oftest ikke anledning til det, fordi vilkårene for permittering ikke er til stede. Arbeidskraftbehovet er nemlig ikke endret, sier Lie.

– Et unntak vil være hvis det er nøkkelpersonell som ikke kommer inn i Norge, slik at arbeidet på et prosjekt stopper helt opp. Det vil kunne gi grunnlag for permittering av de ansatte, ettersom de ikke får noe å gjøre, sier Grøstad.

– For enkelte som allerede har permitterte arbeidstagere i Norge, vil det også kunne være en mulighet å rotere på permitteringene, sier Lie.

Noen får komme

Lie påpeker at det også er lurt  å sjekke om det likevel kan være en mulighet for arbeidstagerne å komme inn, til tross for innreiseforbudet. 

– Det er nemlig noen unntak, det er ikke hermetisk lukket, sier Lie. 

Blant annet har de som jobber med vann- og avløp, veivedlikehold, sikkerhet, transport og flyttbare installasjoner i Nordsjøen fortsatt rett til å komme inn.

Men de aller fleste gjør det ikke.