Avdekket personvernbrudd på arbeidsplassen.no – stenger arbeidsgivers tilgang

Nå stenges umiddelbart arbeidsgiveres tilgang til å se CV-ene til arbeidssøkere som får oppfølging fra NAV

AVDEKKET PERSONVERNBRUDD: Hos arbeidsplassen.no Foto: NTB Scanpix
Arbeidsliv

NAV har avdekket et personvernbrudd i CV- og stillingsbasen på arbeidsplassen.no og stenger umiddelbart arbeidsgiveres tilgang til å se CV-ene til arbeidssøkere som får oppfølging fra NAV. Det opplyser NAV på sine nettsider. 

NAV opplyser at arbeidsgivere har kunnet se CV-er ved å søke på yrker, kompetanse og geografi, for å gjøre det enklere for arbeidsgivere å finne arbeidskraft, i tillegg til at det skal være lettere for arbeidssøkere å få jobb.

Etter tidligere å ha stilt krav om at arbeidssøkere som får oppfølging skal registrere CV på plattformen, har NAV nå vurdert at de ikke har lovhjemmel til å gi arbeidsgivere denne tilgangen automatisk. Derfor stenges tilgangen umiddelbart. 

– Folk skal føle seg trygge på at vi behandler personopplysninger i tråd med lovgivningen. Vi er lei oss for at vi i dette tilfellet har brutt denne tilliten. Vi er i gang med å varsle direkte til alle som er berørte, og har meldt avviket til Datatilsynet. NAV jobber nå med å få oversikt over saken og vurdere alternativer for å tilpasse CV- og stillingsbasen til gjeldende lovverk, slik at vi effektivt kan hjelpe folk ut i jobb og arbeidsgivere til å finne kandidater, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Det var 400.000 registrerte arbeidssøkere hos NAV etter lanseringen av arbeidsplassen i februar 2019, og samtlige av disse er berørt av personvernbruddet, opplyses det. Dette inkluderer dagens i underkant av 200.000 arbeidssøkere. 

Rettelse kl 21.16: NAV har endret informasjonen til at det totalt er snakk om 400.000 berørte, og ikke 600.000, slik det først ble opplyst om.