Stigende ledighet i Sverige

Ledigheten økte etter at svenskene tilpasset undersøkelsen.

FLERE LEDIGE: Her et Arbetsförmedling-kontor i Västerås. Foto: Dreamstime
Arbeidsliv

Den sesongjusterte arbeidsledigheten i Sverige steg med fra 8,7 prosent i desember til 8,9 prosent i januar. 

Selv om man ut i fra ledighetstallene kan lese at arbeidsmarkedssituasjonen i Sverige er flat eller forverres, advarer Oddmund Berg i DNB Markets mot å legge for mye vekt på akkurat denne målingen siden AKU-undersøkelsen (arbeidskraftundersøkelsen) er blitt endret siden desember. Det kommer frem i et notat fra meglerhuset tirsdag. 

Ved utgangen av desember la Sverige om AKU-undersøkelsen for at den skulle samsvare med EUs rammeverk, noe som har gjort at det er blitt endringer i definisjonen av sysselsetting, prøvetakingsprosedyren og spørreskjemaets struktur. På den måten er det blitt vanskeligere å sammenligne de nye tallene med tidligere. Ifølge Statistiska centralbyrån i Sverige skyldes de fleste endringene den nye metoden, Berg mener derfor at det kan være best å vente en måned for å bruke AKU til å vurdere det svenske arbeidsmarkedet. 

Ifølge Berg holdt PES-ledigheten seg i januar på 4,6 prosent, som er det samme om i desember, noe som tyder på en relativt stabil utvikling. 

Den svenske kronen holdt seg også relativt stabilt satt opp mot euro etter ledighetstallene ble lagt frem.