NAV: 300 færre arbeidssøkere siste uke

– Samlet sett går antallet arbeidssøkere noe ned, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

FÆRRE HELT LEDIGE: Det er registrert 205.700 helt ledige, delvis ledige, og arbeidssøkere på tiltak hos NAV, ifølge en melding. Det er 300 færre enn forrige uke. Foto: Magnus Rørvik Skjølberg
Arbeidsliv

Det er registrert 205.700 helt ledige, delvis ledige, og arbeidssøkere på tiltak hos NAV, ifølge en melding. Det er 300 færre enn forrige uke.

– Antallet arbeidssøkere har samlet sett holdt seg ganske stabilt den siste uken. Det har blitt noen flere arbeidssøkere blant annet i Oslo og Vestfold og Telemark, men det har blitt færre i Vestland. Samlet sett går antallet arbeidssøkere noe ned, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte i en pressemelding.

Helt ledige

114.900 personer er registrert som helt ledige hos NAV, ifølge foreløpige tall. Det er 2 .000 færre enn forrige uke og utgjør 4,1 prosent av arbeidsstyrken. 

Bruttoledigheten, som er summen av antallet helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, er på 131.600 personer, eller 1.700 færre enn forrige uke. Bruttoledigheten utgjør nå 4,6 prosent av arbeidsstyrken.

Delvis ledige

Videre går det frem at 74 .00 personer registrert som delvis arbeidsledige, noe som er 1.400 flere enn i forrige uke. 

Totalt er dermed 205.700 personer registrert som arbeidssøkere hos NAV, noe som utgjør 7,3 prosent av arbeidsstyrken. Butikk- og salgsarbeid samt reiseliv og transport er de yrkesgruppene der vi ser størst reduksjon av helt ledige og størst økning av delvis ledige.