Tilnærmet uendret antall arbeidssøkere den siste uken

Tirsdag 16. mars er det registrert 205 800 helt ledige, delvis ledige, og arbeidssøkere på tiltak hos NAV. Det er 100 flere enn forrige uke.

SØKERE: Arbeidssøkere økte med 100 personer enn uken før. Foto: Vidar Ruud/NTB
Arbeidsliv

Antallet helt ledige, delvis ledige, og arbeidssøkere økte med 100 personer mot forrige uke, melder NAV i en pressemelding tirsdag.

– Antallet arbeidssøkere er tilnærmet uendret den siste uken. Vi ser noen geografiske variasjoner, men i alt er utviklingen stabil. Gårsdagens omfattende nedstenging i Viken vil vi først se eventuelle effekter av i neste uke, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte i meldingen.

114.400 personer er registrert som helt ledige hos NAV, ifølge foreløpige tall. Det er 500 færre enn forrige uke og utgjør 4,0 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, som er summen av antallet helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, er på 131 400 personer, eller 200 færre enn forrige uke. Bruttoledigheten utgjør nå 4,6 prosent av arbeidsstyrken.

I tillegg er 74 400 personer registrert som delvis arbeidsledige. Det er 300 flere enn i forrige uke. Totalt er dermed 205 800 personer registrert som arbeidssøkere hos NAV, noe som utgjør 7,3 prosent av arbeidsstyrken.

Antallet arbeidssøkere går ned eller holder seg stabilt i de fleste yrkesgrupper med unntak av butikk- og salgsarbeid der både antallet helt ledige og delvis ledige øker.