Arbeidsministeren i møte med partene i arbeidskonflikten mellom Unio og Oslo kommune

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) innkalte partene i den pågående arbeidskonflikten mellom Unio og Oslo kommune til digitalt møte klokken 17.

Arbeidsliv

Etter det NRK erfarer griper regjeringen inn med tvungen lønnsnemnd.

Unio-medlemmer i Oslo gikk ut i streik 27. mai etter at meklingen med Oslo kommune ikke førte fram. Blant annet skoler, barnehager, helseinstitusjoner, bibliotek, administrasjonen og Nav har vært rammet.

Streiken ble trappet opp forrige onsdag, og til sammen 1.900 Unio-medlemmer var da i streik. Det er særlig bydelene Nordre Aker, Vestre Aker, St. Hanshaugen og Alna som har vært berørt.

I hovedsak er de streikende organisert i Utdanningsforbundet, men også medlemmer fra Norsk Sykepleierforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, Forskerforbundet, Norsk Ergoterapeutforbund, Bibliotekarforbundet og Akademikerforbundet ble tatt ut i streik.

Unios forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen understreket da streiken startet at alle som jobbet direkte med koronapandemien og vaksinering, skulle skjermes.