Forbrukslånsbankene bryter markedsføringsloven og finansavtaleloven, mener Forbrukertilsynet

Forbrukertilsynet varsler hele forbrukslånsbransjen om tilsyn etter flere brudd på markedsføringslovgivningen.

Lovbrudd: Jo Gjedrem og Forbrukertilsynet mener aktørene innen forbrukslån bryter markedsføringsloven og finansavtaleloven. Foto: NTB Scanpix
Bank

Forbrukertilsynet har fått nok av markedsføringen fra tilbydere av forbrukslån. Jo Gjedrem, avdelingsdirektør for finans i Forbrukertilsynet, mener markedsføringen er «kreativ» og tråkker over streken i mange tilfeller.

Ulovlige underagenter

I forrige uke sendte Forbrukertilsynet brev til hele forbrukslånsbransjen og tok opp tre forhold. Det ene gjelder bruken av «white labels», altså nettsteder som opereres av samarbeidspartnere til de egentlige långiverne. Disse fremstår som uavhengige operatører, men sluser i praksis kundene til sine oppdragsgivere, forbrukslånsbankene.

– Både markedsføringsloven og finanslovgivningen er klare på at finansagenter og andre skal markedsføre seg i eget navn, understreker Gjedrem.

Han viser også til at Finanstilsynet har påpekt at dette kan være ulovlig underagentvirksomhet.

Villedende lånekalkulatorer

Forbrukertilsynet er også kritisk til lånekalkulatorene mange aktører bruker på sine hjemmesider. Disse gjør det mulig for potensielle kunder å velge nedbetalingstid og lånebeløp for å se hvor mye de må betale hver måned.

– Dette er ikke godt nok, da det statiske priseksempelet ikke vil gi informasjon om for eksempel rentekostnadene som er inkludert, mener Jo Gjedrem, avdelingsdirektør for finans i Forbrukertilsynet.

– Hva etterlyser dere konkret?

– Hvis kalkulatorene skal være veiledende, og ikke villedende, så må de ikke bare tilpasse seg etter valgt lånesum, men også vise effektiv rente, som blant annet påvirkes av valgt nedbetalingstid.

Refs til Axo Finans

Dessuten er tilsynet kritisk til mengden av spam, altså markedsføring via e-post og SMS. Slik markedsføring når i mange tilfeller også forbrukere som har reservert seg.

Axo Finans fikk tidligere i oktober en reaksjon fra Forbrukertilsynet for nettopp slik markedsføring.

I brevet tilsynet nå har sendt hele bransjen, blir aktørene minnet på at kredittytere må sjekke sine lister mot reservasjonsregisteret, og denne plikten gjelder også for underagentene.

Gjeldsveksten bremser

I sommer ble forbrukslånsbankene underlagt en ny forskrift fra Finanstilsynet, og samtidig ble gjeldsregistrene operative. Gjennom våren så det ut til å dempe utlånsveksten til forbrukslån betydelig, og flere aktører har overfor Finansavisen anslått at det var tilnærmet nullvekst i første halvår.

Strammet til: Fra 1. juli er forbrukslån omfattet av en egen forskrift fra Morten Baltzersen og Finanstilsynet. Foto: Ivan Kverme

– Dette er viktige reguleringer, som ser ut til å ha hatt effekt på dette markedet, mener Gjedrem.

Ferske tall fra Evrys gjeldsregister viser samtidig at den samlede forbruksgjelden er på 170 milliarder kroner, langt høyere enn tidligere anslått.

– Det høye tallet overrasker oss ikke når man ser på det meget kraftige markedsføringstrykket fra bransjen de siste årene, sier Gjedrem.

Nesten bare refinansiering

– Etter den sterke veksten de siste årene er det lett å tenke seg at markedet er temmelig mettet. Men det gjør oss overrasket over at det fortsatt er så mye markedsføring, sier Gjedrem.

– Vi tror det viser at mye handler om refinansiering av tidligere lån. Aktørene kniver om eksisterende kunder, mens interessen for refinansiering blant kundene kan være en indikasjon på at disse kundene har fått problemer.

Forholdene Forbrukertilsynet tar opp i sitt brev til bransjen, er ikke regulert av Finanstilsynets forskrift. Disse forholdene handler om markedsføringen, som er hjemlet i en egen forskrift fra et par år siden, av finansavtaleloven og av markedsføringsloven.

Konkrete lovbrudd

– Har dere påvist brudd på disse bestemmelsene eller opptrer aktørene bare i en gråsone av hva som er tillatt?

– Vi har konkrete saker hvor spam-reglene er brutt, og vi ser forhold rundt «white labels» som etter vårt syn er ulovlige. Heller ikke når det gjelder kalkulatorene, synes vi det ser bra nok ut, sier Gjedrem.

– Derfor har vi sendt dette orienteringsbrevet, hvor vi varsler at vi vil følge opp med tilsyn senere. Om aktører ikke retter seg etter dette, kan det bli aktuelt med sanksjoner.

forbrukslån
forbrukslånsbanker
forbrukertilsynet
finanstilsynet
morten baltzersen
markedsføringsloven
finansavtaleloven
Nyheter
Personlig økonomi
Bank