Stygt kvartal for BRAbank

Norske kapitalkrav tynger.

TAR STORE TAP: BRAbank og toppsjef Bent Gjendem. Foto: Eivind Yggeseth
Bank

BRAbank melder om et resultat etter skatt på minus 26,5 millioner kroner i 3. kvartal 2019, mot pluss 0,6 millioner kroner i samme periode i fjor.

Resultatet før skatt kom inn på minus 35,3 millioner kroner, mot pluss 0,8 millioner kroner i 3. kvartal 2018.

Resultatet før tap ble pluss 42,4 millioner kroner, ned fra 45,5 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor. 

Avsetninger til tap gikk fra 44,7 millioner i 3. kvartal 2018 til 77,7 millioner kroner i 3. kvartal 2019. Tapene ble negativt påvirket av høye tap i gamle BRAbanks norske portefølje.

Driftskostnadene spratt opp fra 30,9 til 56,8 millioner kroner. 

Netto renteinntekter gikk fra 69,7 til 95,7 millioner kroner, mens totalinntektene gikk fra 76,7 til 98,7 millioner kroner.

Kutter ansatte

Banken skriver også at bunnlinjen tynges av betydelige engangseffekter, nærmere bestemt restruktureringskostnader på 12 millioner, IFRS 9-justeringer på 15 millioner og fem millioner kroner i tap på salget av en finsk portefølje.

BRAbank legger ikke skjul på at norske kapitalkrav legger en demper på veksten, og at den fremover vil prioritere vekst i mindre kapitalkrevende markeder, som Finland.

Banken lanserer et kostnadskuttprogram og kutter staben med åtte heltidsansatte og rundt fem eksterne konsulenter. Dette skal etter planen reduserer kostnadsbasen med 10-12 millioner kroner årlig.

Rapporten her.

Presentasjonen her.

brabank
kvartalsrapport
startsidenpromo
Nyheter
Børs
Bank