Finansinspektionen innleder sanksjonsprøving av Swedbank

Svenske Finansinspektionen (FI) starter sanksjonsprøving i undersøkelsene av Swedbank og de baltiske datterselskapene.

UNDERSØKES: Swedbank skal under lupen til Finansinspektionen. Foto: NTB Scanpix
Bank

Det går frem av en melding fra FI tirsdag. FI skal undersøke Swedbanks styring og kontroll av tiltak mot hvitvasking i bankenes datterselskap i de baltiske landene (Estland, Latvia og Litauen). 

Beslutningen om å innlede sanksjonsprøving er et steg videre i FIs undersøkelsesprosess. FI vurderer om det er tilstrekkelige grunner til å teste om manglene og svakhetene som er observert i utredningsarbeidet, skal føre til en sanksjon eller om undersøkelsen skal avsluttes på annet vis. 

Tilsynsmyndigheter i Estland har også bestemt å innlede sanksjonsprosess rundt Swedbanks datterselskap i Estland. FIs plan er offentliggjøre resultatene fra undersøkelsen i starten av 2020. 

baltikum
swedbank
finansinspektionen
Nyheter
Børs
Bank