Finanstilsynet godtar Sparebanken Vest-konvertering

Finanstilsynet gir tillatelse til konvertering av grunnfondskapital til eierandelskapital i Sparebanken Vest.

ENDRINGER: Sparebanken Vest og direktør Jan Erik Kjerpeseth konverterer grunnfondskapital til eierandelskapital. Foto: Emil Weatherhead Breistein
Bank

Det kommer frem av en børsmelding tirsdag. 

6. september vedtok generalforsamlingen i Sparebanken Vest å konvertere rundt 2,4 milliarder kroner i grunnfondskapital til eierandelskapital. Det har nå Finanstilsynet gitt tillatelse til. 

De nye egenkapitalbevisene vil bli overført til Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest, som opprettes i forbindelse med konverteringen. 

Fornøyd styre

Bankens styre skal behandle konverteringen og opprettelse av Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest torsdag. De nye egenkapitalbevisene vil bli tatt opp til notering på Oslo Børs.

– Styret er svært fornøyd med at Finanstilsynet har godkjent konverteringen og at banken derved har tatt et nytt viktig steg i arbeidet for en styrket finansiell struktur, sier Arild Bødal, styreleder i Sparebanken Vest.

Sparebankens aksje har gått opp 8,68 prosent på Oslo Børs til nå i år.