BRAbank trenger mer kapital og håper på tilbud fra en PE-aktør

BRAbank trenger sårt mer kapital. Samtidig kan banksjefen drømme om at en PE-aktør legger en faktisk kontrakt på bordet.

KRASJET PÅ BØRS: BRAbank-sjef Bent Gjendem har sett bankens aksjekurs falle.  Foto: Iván Kverme
Bank

– Bergen har hatt besøk av noen veldig store navn. Jeg tror folk ville blitt overrasket over hvem vi har snakket med, sier adm. direktør Bent Gjendem i BRAbank, som har base i vestlandshovedstaden.

I motsetning til andre oppstartsbanker har BRAbank egne IT-utviklere ombord. Det skal ifølge Gjendem ha medført at bankens teknologiske løsninger for kredittkort – både for sluttkunde og for bank – skal være i toppen av skalaen. Også de digitale løsningene for mobilbankbruk skal være best i klassen, ifølge BRAbank-folket.

Men IT-utvikling er også en vanvittig kostnadsdriver, men Gjendem viser til de norske gründerne bak Jaja Finance. Fra sin base i London fikk Jaja-gründerne med et knips 600.000 kunder og en britisk portefølje på omkring 5,8 milliarder kroner, som Finansavisen skrev om i slutten av juni. Ifølge Gjendem skal Jajas teknologi ha vært utløsende for transaksjonen.

– Det var en supertransaksjon, sier han.

Jaja fikk milliardspons

I transaksjonen kjøpte Jaja Finance opp Bank of Irelands kredittkortportefølje, men finansieringen og eierskapet til porteføljen ligger i PE-fond hos forvalterne Centerbrigde og KKR.

– Vi snakker om navn på størrelse med Centerbrigde og KKR, som også har vært i kontakt med oss. Dette er store penger som ser etter en mulighet innen forbruksfinansiering. De ønsker eksisterende porteføljer og trenger i tillegg noen til å drifte banktjenestene, slik at de kan overføre store porteføljer, sier Gjendem, som tidligere har samarbeidet med Jaja-gründerne Kyrre Riksen, Per Elvebakk og Jostein Svendsen.

Flere PE-folk i Norden

Tirsdag kom myndighetenes godkjennelse av flyselskapet Norwegians salg av 20 prosent av aksjene i Bank Norwegian til Cidron Xingu. Cidron Xingu er et holdingselskap, som eies av PE-forvalteren Nordic Capital og det finske finanskonsernet Sampo. Nordic Capital og Sampo har også kjøpt opp den svenske forbrukslånsbanken Nordax.

– Jeg tror vi må se ut av Norge og Norden for at porteføljetransaksjoner kan finne sted, men de er veldig aktuelle. Både Baltikum, Tyskland og Nord-Europa er store nok markeder for PE-fondene, sier Gjendem.

Må kapitaliseres opp

Etter å ha slått sammen Monobank og BRAbank på forsommeren må banken fortsatt svelge unna en del ekstrakostnader, og det er ikke verdens beste utgangspunkt at bankene fra før har slitt med lønnsomheten.

For Monobank-gründer Gjendem kan det se ut til at ting tar lenger tid enn det han har håpet på. Med lav inntjening bygger ikke banken nok egenkapital til å fortsette veksten.

– Vi har hentet inn 35 millioner kroner i egenkapital, og ber nå om fullmakt til å hente inn et ansvarlig lån og/eller en fondsobligasjon, sier Gjendem, som ikke legger skjul på at kapitalsituasjonen er rimelig anstrengt:

– For tiden holder vi igjen veksten for ikke å gå i brudd med kapitaldekningskravet fra myndighetene. Vi kunne eksempelvis vokst langt mer i Sverige med flyselskapet BRA som distributør av kredittkort, der både etterspørselen er stor og kvaliteten på låntagerne er bra, sier Gjendem.

I tredje kvartal måtte banken stoppe utlånsveksten, bankens volum falt ned under 4,5 milliarder kroner.

Beskytter dyre IT-folk

Fortsatt skal banken kutte omkring åtte årsverk, slik at banken blir stående igjen med 50 ansatte. Da vil nær alle BRAbank-folkene være ute av banken, som kun vil bestå av gamle Monobank-medarbeidere forkledd i BRAbank-kostyme. For å kutte kostnader ytterligere må også fem konsulenter kastes på døren.

Ifølge Gjendem er det ikke aktuelt å kutte ut IT-utviklingen, og i stedet kjøpe inn pakkeløsninger fra Banqsoft, slik eksempelvis Bank Norwegian og Instabank har gjort.

– Nei, det er ikke aktuelt å kaste ut IT-folkene våre for å kutte kostnader. Det er i stedet vi andre i banken som må sørge for å dra opp inntektene.

Monobank 3. kvartal

(Mill. kr)3. kv./193. kv./18
Rentenetto95,769,7
Sum inntekter98,776,7
Resultat før utlånstap42,445,5
Resultat før skatt−35,30,8
bent gjendem
monobank
brabank
Nyheter
Børs
Bank