Danske Bank i front på grønne obligasjoner

Topper Bloomberg-liga.

GRØNN FRONT: Danske Bank er størst i Norden på grønne lån. Her bankens Norge-sjef Trond Mellingsæter. Foto: Sturlason
Bank

Markedet for grønne obligasjoner vokser kraftig. Tall fra Institute of International Finance viser at det globale markedet nå er oppe i rundt 4.500 milliarder kroner. 

Til tross for veksten utgjør bærekraftige utlån likevel ennå bare 0,5 prosent av globale utlån, som er på 110.000 milliarder dollar (omtrent 984.000 milliarder kroner ifølge dagens kurser).

– Mens vi for grønne bedrifts- og boliglån bare er i startfasen, har grønne obligasjonslån sett en betydelig økning det siste året. De som utsteder flest grønne obligasjoner og gjør grønne lån er så langt primært offentlig sektor, kraftselskaper og banker, sier Danske Banks Norge-sjef Trond Mellingsæter til Finansavisen.

Topper Bloomberg-liga

 Ifølge Bloombergs «Global Green Bonds League Table» er Danske Bank nå største utsteder av grønne lån til nordiske selskaper (most active bookrunner), med utstedelser på 3,2 milliarder euro så langt i 2019. 

Nærmest følger SEB på 3,1 milliarder euro, mens Swedbank, Nordea og DNB følger deretter med utstedelser på 1,5-2,0 milliarder euro.

På europeisk og globalt nivå er banken på hhv. 4. og 7. plass, med utstedelser på hhv. 4,3 og 4,7 milliarder euro. Begge disse tabellene toppes av Credit Agricole, som i år har utstedt drøyt 7,4 milliarder euro i grønne obligasjoner til europeiske selskaper og over 8,8 milliarder euro på verdensbasis.

– Vi har utstedt grønne lån til eiendom og vannkraft, og kjører i disse dager også en pilot med hensyn til grønne boliglån sammen med JM – en av Nordens største boligbyggere. På obligasjonslån er rekken lang, men vi gjorde det største grønne obligasjonslånet i norske kroner noen gang i august på fire milliarder kroner (nå økt til seks milliarder) for en tysk bank – KfW. Videre har blant annet kjøpet av nybygget Lysgården på Sluppen i Trondheim blitt finansiert av et grønt lån via oss, sier bærekraftsansvarlig Kristin Kvåle i Danske Bank.

GJORDE TIDENES STØRSTE: Danske Bank utstedte i august det største grønne obligasjonslånet i norske kroner noensinne. Her bankens bærekraftansvarlige, Kristin Kvåle. Foto: Sturlason

Tilbyr rabatter

Markedet for grønne lån består av grønne obligasjonslån, grønne bedriftslån og grønne lån til privatkunder. 

– Dette er alle lån som tilfredsstiller visse kriterier, litt avhengig av hvilken bransje man snakker om, men som har til felles at de går til finansiering av investeringer som bidrar til en bærekraftig økonomi og støtter overgangen til et lavutslippssamfunn, sier Kvåle. 

– For eiendom – og da ofte næringsbygg - er det som oftest «Breeam-sertifisering» som gjelder, mens det for bolig er energimerking og Svanemerket. Dette gjøres på denne måten fordi vi som långiver må ha en ekstern «ekspert» som kan sette sitt stempel på at det aktuelle objektet er «grønt» innenfor det som er kriterier som er akseptert i markedet, legger hun til.

I noen tilfeller utstedes grønne lån med en liten rabatt for å motivere aktører til å velge grønt. 

– Dette gjelder fortrinnsvis i personmarkedet. Videre må grønne obligasjonslån tilfredsstille det rammeverket som banken har fått godkjent, sier Danske Banks bærekraftsansvarlige.

– En eksplosjon

Norge-sjef Mellingsæter forklarer ferden mot toppen av Bloomberg-ligaen med at banken startet relativt tidlig med satsingen, samtidig som den har prioritert ressurser til formålet. 

– Som en betydelig aktør i det nordiske bankmarkedet ser vi det som helt selvsagt å ta vår del av innsatsen som må til for å få til en grønn kursendring i årene som kommer. Det å gå i front på grønne lån kan sees på som et bidrag til dette, sier banksjefen.

Ikke overraskende ser han ganske så grønt på fremtiden.

– For grønne obligasjoner har det vært en eksplosjon det siste året, og vi tror dette kun er starten. Fremover vil man nok i større og større grad se at grønne og bærekraftige lån blir bransjestandarden og ikke unntakene, avslutter Mellingsæter.

Grønne obligasjoner, Norden

BankLånt ut i 2019
Danske Bank3,18 milliarder euro
SEB3,08 milliarder euro
Swedbank1,95 milliarder euro
Nordea1,71 milliarder euro
DNB1,52 milliarder euro
Kilde: Bloomberg

Grønne obligasjoner, Europa

BankLånt ut i 2019
Credit Agricole7,41 milliarder euro
BNP Paribas5,33 milliarder euro
HSBC4,34 milliarder euro
Danske Bank4,28 milliarder euro
SEB4,16 milliarder euro
Kilde: Bloomberg
danske bank
grønne obligasjoner
trond mellingsæter
jm
bloomberg
Nyheter
Finans
Bank