Easybank ser mot utlandet

Bank

Nisjebanken har knapt åpnet opp for bedriftskundene før banken vil se på utlån andre steder i Norden.

Nisjebanken Easybank har testet ut og åpner nå opp for utlån til små og mellomstore bedrifter. Med det planlegger banken å bruke fakturakjøp for å øke utlånsvolumene og lønnsomheten.

– Dessuten ser vi nå ut av Norge for å kunne finne utlånsmuligheter som vil være innvannende på vår egenkapitalavkastning, sier banksjef Oddbjørn Berentsen.

Han viser til Easybanks unge utlånsportefølje på noe over 2,8 milliarder kroner.

– I 2017 og 2018 økte vi balansen med nesten 2 milliarder kroner uten at vi økte driftskostnadene. Vi har troen på at skal klare å legge til fakturakjøpene uten å øke kostnadene vesentlig.

Premie over 12 prosent

Mens eksempelvis både DNB og SpareBank 1 SR-Bank har i sin finansielle målsetning ønsker om en egenkapitalavkastning på over 12 prosent, er ikke Easybank spesielt fornøyd med 12,7 prosent. Der i gården er det mer naturlig å se til Bank Norwegian, som onsdag leverte en avkastning på 26 prosent.

– Banker som oss må levere en risikopremie over 12 prosent så lenge de tradisjonelle bankene ligger på rundt 12 prosent. Det må vi klare over tid for å tiltrekke oss investorer og skape aksjonærverdier. Vi mener vi er på vei mot høyere avkastning med nye produkter, sier Berentsen.

Ifølge ham er det gunstig for banken å prøve seg på fakturakjøp, da det er mindre kapitalbindende.

– Vi opplever det samme som SR-Bank. De høye kapitalkravene øker egenkapitalmengden, og det gjør det tøffere for oss å levere en høy avkastning sammenlignet med svenske banker.

Easybank

(Mill. kr)3. kv./193. kv./18
Rentenetto69,661,2
Sum inntekter66,960,6
Resultat før utlånstap49,741,6
Resultat før skatt21,819,4
Nyheter
Børs
Bank