Melhus Sparebanks inntekter vokser

Inntektene steg med 15,6 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor.

MELHUS SPAREBANK VOKSER: Oslo Børs der Melhus Sparebank er notert Foto: NTB scanpix

Melhus Sparebank melder om et resultat etter skatt på 20,6 millioner kroner i tredje kvartal 2019, mot 19,28 millioner kroner i samme periode året før.

Resultat per aksje ble 2,82 kroner, mot 2,81 kroner ved samme korsvei i fjor.

Resultatet før skatt ble 27,26 millioner kroner, sammenlignet med 25,43 millioner kroner året før.

Nedskrivninger/tap på utlån og garantier utgjorde 2,7 millioner kroner. Året før var tap på utlån og garantier 984.000 kroner

Driftsinntektene beløp seg til 73,83 millioner kroner, sammenlignet med 63,85 millioner kroner i tredje kvartal 2018.

Inntektene i årets tre første kvartaler endte på 207,2 millioner kroner, mot 186,7 millioner kroner ved samme korsvei i fjor.

I slutten av september satt selskapet på 8,66 millioner kroner i likvider etter en netto kontantstrøm på én million kroner. Ved samme korsvei i fjor satt selskapet på 10,9 millioner kroner i likvider, etter en netto kontantstrøm på minus 60,3 millioner kroner.

Onsdag stengte aksjen på 128 kroner, uforandret for dagen.

Det siste året har den steget 17,3 prosent, mens den er opp 13,5 prosent hittil i år.