Overskuddet øker for Bien Sparebank

Bien flyr høyere, tross utflating i boligmarkedet i Oslo. Utlånsvekst og økte renteinntekter løfter tallene.

MERKER AT BOLIGPRISENE FLATER UT I OSLO: Bien Sparebank melder like fullt om fortsatt velfungerende eiendomsmarked i hovedstaden. Foto: Magnus Rørvik Skjølberg
Bank

Bien Sparebank oppnådde i tredje kvartal et resultat før skatt på 12,2 millioner kroner, mot 12,1 millioner i tredje kvartal i fjor, viser bankens kvartalsrapport.

Hittil i 2019 er det samlede overskuddet før skatt på 40,7 millioner, mot 32,0 millioner på samme tid i fjor.

Bien Sparebank

(Mill. kr)3. kv./193. kv./18
Rentenetto21,819,7
Sum inntekter25,722,3
Resultat før tap12,29,7
Resultat før skatt12,212,1

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter i tredje kvartal oppgis til 21,8 millioner, opp fra 19,7 millioner i tredje kvartal 2018. Den samlede utviklingen så langt i år er en vekst til 63,4 millioner, fra 53,2 millioner på denne tiden i fjor.

– Oslo fortsatt velfungerende

Veksten skyldes hovedsakelig utlånsvekst, forklarer Bien Sparebank. Utlånene viser en 9,7 prosents økning de seneste 12 månedene – som tilsvarer 468 millioner kroner.

Hovedtyngden av Biens portefølje er ifølge banken knyttet til boligfinansiering. Oslo er hovedområdet.

Innskuddsveksten oppgis til 11,4 prosent, som ifølge banken har gitt en innskuddsdekning på 82,7 prosent. Samlet var innskuddene på 3,3 milliarder kroner ved utgangen av tredje kvartal.

«Vi opplever fortsatt et velfungerende eiendomsmarked i Osloområdet, selv om Norges Banks rentehevinger og myndighetenes regulering blant annet gjennom innføring av boliglånsforskrift ser ut til å bidra til en utflating i boligprisveksten, og at det kan ta noe lengre tid å omsette boliger enn det som har vært tilfelle de senere årene», heter det i beretningen fra banken styre, som mener Bien Sparebank fortsatt har gode vilkår for lønnsom vekst.

bien sparebank
kvartalsrapport
Oslo
boligpriser
boligmarkedet
boliglånsforskriften
renteheving
norges bank
Nyheter
Børs
Bank