Økte tap bremser i Grong

Utlånene og renteinntektene stiger imidlertid, og ekskludert tapene styrkes resultatet.

MERKUR-BANK: Grong Sparebank, her ved adm. direktør Jon Håvard Solum (midten), er notert på Merkur Market. Foto: Eivind Yggeseth
Bank

Til tross for økte renteinntekter og sterkere drift, medførte tap på utlån en nedgang i resultatet før skatt for Grong Sparebank i tredje kvartal. Det fremgår av bankens kvartalsrapport.

Resultatet før skatt viser 17,1 millioner kroner, ned fra 17,6 millioner i tredje kvartal i fjor. Netto renteinntekter økte fra 30,8 til 32,3 millioner.

Grong Sparebank

(Mill. kr)3. kv./193. kv./18
Rentenetto32,330,8
Sum inntekter46,042,5
Resultat før tap18,517,4
Resultat før skatt17,117,6

Etter tredje kvartal er samlet overskudd før skatt i 2019 52,0 millioner, én million ned fra status på samme tid i fjor. Rentenettoen har samtidig steget fra 89,5 til 94,6 millioner, mens utlånstapene har økt fra 2,1 millioner pr. tredje kvartal i fjor til 7,0 millioner totalt hittil i år.

Av de 7,0 millionene i tap er 5,9 millioner knyttet til avsetninger på to engasjementer i bedriftskundesegmentet, forklarer banken.

Utlån og innskudd øker

Grong Sparebank har hatt en brutto utlånsvekst på 2,3 prosent det seneste året, til 5.608,4 millioner kroner ved utgangen av tredje kvartal. Kundeinnskuddene har økt med 4,9 prosent til 4.573,5 millioner de seneste 12 månedene.

Samtidig peker banken på tregere vekst i personkundemarkedet på grunn av sterkere konkurranse i markedet for boliglån.

DING DONG FOR GRONG: Grong Sparebank markerte sin introduksjon på Merkur Market 14. juni 2017 med bjelleseremoni på Oslo Børs. Foto: NTB Scanpix

Grong Sparebanks egenkapitalbevis har siden juni 2017 vært notert på Merkur Market, der banken verdsettes til drøyt 300 millioner kroner.

Her er bankens kvartalsrapport.