Nekter for å være Nets-kopi

Nordiske banker bruker ni ulike løsninger for å gjennomføre transaksjoner. Den tiende aktøren vil erstatte andre, men mangler DNB og resten av Bank-Norge.

INFRASTRUKTUR: Ifølge adm. direktør Lars Sjögren har P27 ingen tanker om å konkurrere med eksempelvis Vipps om sluttkundene. Foto: P27
Bank

– Det er ikke det at betalinger i seg selv er så interessante, men forbrukernes adferd endrer seg kraftig. Det har medført at dagens betalingssystemer har fått flere forbedringsbehov. Dessuten må bankenes arbeid for å forhindre hvitvasking bli mer effektivt, sier Lars Sjögren, adm. direktør i P27.

P27 ble etablert av de syv største nordiske bankene i begynnelsen av 2018. På det tidspunktet var bankenes målsetning at P27 skulle bli en av verdens første grenseoverskridende system for straksbetalinger i flere valutaer.

Sjögren mener P27s initiativ har fått «ekstrem oppmerksomhet» i det nordiske markedet. P27 tar blant annet mål av seg å erstatte dagens ni betalingsplattformer som benyttes i Norden.

– Bankene trenger sårt nye systemer og alt fra sentralbanken til kommersielle aktører vil ha bedre betalingsløsninger. Det er også et krav i markedet at betalingene gjøres mer effektivt, og da trenger man ett system, sier Sjögren.

Den svenske bankmannen kommer fra en direktørposisjon i Danske Bank, hvor han har jobbet syv år. Der hadde han ansvaret for bankens nordiske betalingsløsninger, og han har nylig også vært styrerepresentant i svenske Bankgirot.

DNB er ute

Opprinnelig besto P27s eiere av Danske Bank, DNB, Handelsbanken, Nordea, OP Financial Group, SEB og Swedbank. Navnet er en forkortelse for «Project 27», som spiller på antallet innbyggere i Norden: 27 millioner.

Etter at DNB trakk seg ut i sommer, består eiergrupperingen nå av tre svenske banker, to finske og en dansk bank. Sjögren vil ikke kalle P27 for et svensk påfunn, og han er heller ikke med på at P27 minner om de dansk-norske bankenes betalingsløsninger som la grunnlaget for Nets, som han nå også skal konkurrere mot.

– Vi leverer en infrastruktur til bankene, og vi har valgt Mastercard som vår teknologileverandør. Nets tilbyr samme type løsninger i Danmark og Norge.

Når DNB melder seg ut av P27 brister P27-samarbeidet langs de samme linjene som en annen betent konflikt: De nordiske bankene sliter med å enes om en felles holdning til de nye kapitalkravene fra EU.

Denne konflikten har kuliminert i Norge ved at DNB og de største norske sparebankene krangler høylytt med filialene av de danske, finske og svenske bankene.

– Jeg kan ikke si at vi har merket noe til den drakampen. Vi tror at alle nordiske banker har interesse i at P27 kommer i gang. 25 prosent av Nordens samlede BNP stammer fra intra-nordisk handel. P27 vil legge tilrette for økt nordisk konkurransekraft, sier Sjögren.

Vil ikke selges

I innsalget fra P27 heter det at «nå tar DNB og Norges Bank en risiko ved å la det norske systemet gå solo i fremtidig drift og utvikling av finansielle infrastruktur og betalingsteknologi».

Og:

«P27 mener at erfaringen med teknologileverandøren Nets, spesielt i Danmark, viser at det er svært uheldig om teknologileverandøren blir herre over bankene.»

P27 ser da ut til å ikke bare glemme at bankene solgte Nets i 2014 for halv pris sammenlignet med de godt over 30 milliarder danske kronene som Nets ble priset til ved børsnoteringen i 2016, men også at transaksjonsvolumet er det kritiske og at også P27 bygges opp etter samme prinsipp.

– P27 skal ikke være en profitmaksimerende bedrift. Nets bygde store verdier, men vi er ute etter å gi bankene kostnadsbesparelser i stedet. Vi vet hvordan bankenes kostnader ser ut, og vi mener P27 kan kutte bankenes kostnader med 50 prosent.

– Betalinger er en ganske enkel løsning, og derfor må man få volum for å få ned kostnadene. Derfor er det ikke interessant å bygge infrastruktur kun for et enkelt land.

– Kan du garantere at P27 ikke vil bli solgt videre når det har fått kritisk volum?

– Det kan jeg ikke svare på, men målet er overhodet ikke å bli solgt videre. Vi opererer på en annen måte, og målet er at alle kundene får samme pris på tjenestene våre uansett størrelse.

Cybertruslene

I tillegg til at den nord-europeiske hvitvaskingssentralen, Danske Bank, står på eiersiden i P27, har også to av de andre bankene fått hvitvaskingssøkelyset rettet mot seg. Sjögren mener imidlertid at eierbankenes omdømmeproblemer ikke vært en utfordring for P27.

– Mye av motivasjonen for å etablere P27 er å kunne monitorere transaksjoner nøye. For å stoppe hvitvasking skal man stoppe globale ligaer, og da trengs det kraftige verktøy og samarbeid, sier Sjögren.

– Cybertrusslene vil bare øke, og jeg tror alle er interessert i få så gode verktøy som mulig, legger han til.

P27 skal ikke oppbevare pengene som går gjennom systemet, og det er derfor ikke snakk om at dette kan være en måte for eierbankene å skaffe innskuddsfinansiering.