Godt resultat for bankene

Bankenes samlede resultat før andre inntekter og kostnader hittil i år er 42,7 milliarder kroner. Netto har renteinntektene økt med 5,8 milliarder kroner.

Oslo 20181220.__I disse dager trekkes kredittkortene ofte og omsetningen i butikkene er store.__Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Foto: Terje Pedersen
Bank

Resultatet før andre inntekter og utgifter utgjorde totalt 0,78 prosent av bankenes gjennomsnittlige forvaltningskapital, skriver SSB.

I de tre første kvartalene i år lå bankenes akkumulerte rentenetto på 66,1 milliarder kroner, en økning på 5,8 milliarder. Ifølge SSB skyldes det at renteinntektene økte mer enn rentekostnadene.

I samme tidsperiode var bankenes samlede kredittap på rundt 5,5 milliarder kroner. Målt i andel av gjennomsnittlig forvaltningskapital, økte utlånstapene 0,05 prosentpoeng.

Samtidig viser tallene at utlån og andre fordringer på kunder utgjorde 57,6 prosent av bankenes eiendeler, en nedgang på 1,8 prosentpoeng sammenlignet med samme periode i fjor.

(©NTB)