Får verv i Norges Banks ferske komité

Makroøkonom Jeanette Strøm Fjære og professor Ingvild Almås går inn i Norges Banks nye komité.

NYTT VERV: Jeanette Strøm Fjære blir medlem i Norges Banks nye komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet.   Foto: Are Haram
Bank

Strøm jobber til daglig som makroøkonom i DNB Markets. Hun er oppnevnt i komiteen for perioden 1. januar 2020 – 31. desember 2023.

Almås, utevnt for 2020 og 2021, er professor ved Universitetet i Stockholm og professor I ved NHH. 

Komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet 

Leder: Sentralbanksjef Øystein Olsen

Første nestleder: Visesentralbanksjef Jon Nicolaisen

Andre nestleder: Visesentralbanksjef Egil Matsen

Medlem: Professor Ingvild Almås, Bergen, for perioden 1. januar 2020 – 31. desember 2021

Medlem: Makroøkonom Jeanette Strøm Fjære, Oslo, for perioden 1. januar 2020 – 31. desember 2023

Samtidig er visesentralbanksjef Jon Nicolaisen og visesentralbanksjef Egil Matsen utpekt til henholdsvis første og andre nestleder av komiteen, står det i en pressemelding. 

Komiteen begynner 1. januar når ny sentralbanklov trer i kraft. 

Olsen leder

«Komiteen skal ha ansvar for Norges Banks utøvende og rådgivende myndighet i pengepolitikken og skal også bidra i arbeidet med å fremme finansiell stabilitet. Komiteen skal bestå av fem medlemmer: sentralbanksjefen, de to visesentralbanksjefene og to eksterne medlemmer. Sentralbanksjef Øystein Olsen leder komiteen.», heter det i pressemeldingen. 

– Ansvaret for pengepolitikken løftes nå over i en egen fagkomité. Det gir en bedre styringsstruktur i Norges Bank. Komiteen skal også bidra til å fremme finansiell stabilitet. Med Ingvild Almås og Jeanette Strøm Fjære som eksterne medlemmer er jeg trygg på at den nye komiteen får et svært godt utgangspunkt for å ta tak i disse oppgavene, sier finansminister Siv Jensen (Frp).