Styret krever svar

Olaug Svarva, Adm. Dir. Foto: Iván Kverme Foto: Ivan Kverme
Bank

Styreleder Olaug Svarva gjorde seg ikke tilgjengelig for Finansavisens spørsmål fredag, men videreformidlet følgende kommentarer via DNBs kommunikasjonsavdeling:

«Styret ba om å få en gjennomgang av saken i vårt ordinære styremøte i dag. Vi har fått en status, og administrasjonen har redegjort for hva de gjør knyttet til dette sakskomplekset. Vi kommer til å følge opp denne saken tett fremover.»

DNBs administrasjon har opplyst at Samherjis overføringer ble stoppet i mai 2018 etter at de ble oppdaget.

«Det er viktig for styret at det gjøres et grundig arbeid for å få opp alle relevante fakta i saken. I styremøtet ble vi forsikret om at det brukes de nødvendige ressursene for å få en helhetlig oversikt.»

«Styret har høye forventninger til bankens arbeid mot hvitvasking. Det har vært jobbet intenst med dette over tid for å lukke de svakhetene som Finanstilsynet tidligere har pekt på. Å lykkes i kampen mot hvitvasking og økonomisk kriminalitet er viktig for samfunnet, og dermed også for DNB.»