Solid utlånsvekst for BN Bank

For kun fem år siden var BN Bank til salgs. Nå ønsker eierbankene i stedet økt satsning gjennom nettbanken. 

NETTBANK: Adm. direktør Svein-Tore Samdal og BN Bank eies av de største SpareBank 1-bankene.  Foto: Ole Martin Wold
Bank

For kun fem år siden var BN Banks styre desperate etter å få solgt banken, men snudde på hælen og lempet ut bedriftskunene. Nå viser banken igjen solid vekst.

Ved nyttår hadde banken 42,6 milliarder kroner i utlån, etter en vekst i person- og bedriftsmarkedet på henholdsvis 7,9 og 12,8 prosent.

– Samlet sett er vi svært godt fornøyd med utlånsveksten innen både bedrifts- og personmarked i 2019. Samtidig har styret en klar ambisjon om at lån til personmarkedsporteføljen over tid skal utgjøre en større andel av samlet utlånsportefølje. Vi legger derfor opp til en høyere vekst innen personmarkedet framover, uttaler banksjef Svein Tore Samdal i en børsmelding.

Var til salgs

I nettbankens ferske rapport for fjerde kvartal viser den til en egenkapitalavkastning for hele 2019 på 8,0 prosent. Den kunne vært høyere, men forklares av at banken har en voldsomme mengder egenkapital.

– Nå er lønnsomheten bedret betydelig i BN Bank bedret betydelig, sier finansdirektør i SpareBank 1 SR-Bank, Inge Reinertsen.

Han representerer en av BN Banks største eiere, da SR-Bank har 35 prosent av aksjene i BN Bank. SpareBank 1 SMN sitter med en like stor aksjepost.

En gang i 2014 ringte disse eierbankene sine finansielle rådgivere og ba dem om å selge BN Bank:

«Vi prøvde å selge BN Bank, men fikk det ikke til,» uttalte styreleder i BN Bank, og tidligere konsernsjef i SMN, Finn Haugan til Finansavisen i oktober 2015.

Priset opp 

– BN Bank var i en situasjon der lønnsomheten var for dårlig for eierbankene samlet sett. På det tidspunktet var de samme eierbankene i en fase hvor de måtte bygge kapital, sier Reinertsen.

Høsten 2015 var BN Bank akkurat kommet i gang med sin reprising av bedriftskundene, og Haugan uttalte «jeg blør når jeg tenker på den porteføljen vi nå gir fra oss».

Ifølge Haugan måtte BN Bank gi fra seg lavrisikoengasjementer innen næringseiendom fordi norske banker lå under ufordelaktig regulering, og Haugan hevdet den gang at BN Banks portefølje ble plukket opp av utenlandske banker.

Men før de siste kundene rakk å forlate banken, bestemte BN Bank seg for å beholde dem i stedet. Da var kundene plutselig blitt lønnsomme for banken.

– Med økt lønnsomhet og vekst har vi nå troen på den strategien som er lagt i BN Bank, og BN Bank passer godt inn i SR-Banks ambisjon om å øke SR-Banks geografiske marked, sier Reinertsen.

BN Bank 4. kvartal

(Mill. kr)4. kv./194. kv./18
Rentenetto172148
Sum inntekter200176
Resultat før utlånstap125101
Resultat før skatt11097
bn bank
resultatrapport
kvartalsrapport
Nyheter
Børs
Bank