KjøpLogg inn

Vekst, utbytte og innsidekjøp

Voss Veksel- og Landmandsbank økte overskuddet i fjor, og varsler utbytte tilsvarende 33 prosent av resultatet.

Publisert 29. jan. 2020 kl. 10.31
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 213 ord
VOSS-VEKST: Styret i Voss Veksel- og Landmandsbank har foreslått et utbytte på 7,00 kroner pr. aksje for 2019, mens utbyttet året før var 7,50 kroner. Foto: Voss Veksel- og Landmandsbank

Oslo Børs-noterte Voss Veksel- og Landmandsbank har lagt frem regnskap for fjerde kvartal, som viser et resultat før skatt på 15,6 millioner kroner. I fjerde kvartal 2018 var overskuddet før skatt 13,2 millioner.

Netto rente- og provisjonsinntekter ble løftet fra 23,6 til 27,5 millioner kroner.

Dette gir et samlet resultat for 2019 på 60,5 millioner kroner før skatt, mot 52,1 millioner året før. Rentenettoen økte fra 88,2 til 96,3 millioner.

Vekselbanken omtaler 2019-resultatet som historisk godt, og styret i banken har foreslått å utbetale et utbytte på 7,00 kroner pr. aksje for fjoråret, som tilsvarer 33 prosent av årsresultatet.

Årene før har utbyttene vært 7,50 og 3,50 kroner.

Økte utlån

Banken bokførte 2,7 millioner tap og nedskrivninger på utlån i fjerde kvartal og 2,5 millioner for hele 2019. Tilsvarende tall i 2018 var henholdsvis 2,2 og 1,2 millioner.

Innskuddene fra kunder økte med 8,3 prosent til 3.524 millioner kroner i løpet av fjoråret.

Utlånsveksten i fjor oppgis til 6,3 prosent, tilsvarende 287 millioner. Brutto utlån utgjør dermed 4.857 millioner kroner.

Handlet for 80.000

Samtidig har Garasjegutane, et selskap der økonomisjef Bård Gjerde i Vekselbanken eier 48 prosent, kjøpt 500 aksjer i banken til kurs 160,00 kroner.

Garasjegutane, som også eies av Heine Tvilde, eier dermed 2.520 aksjer i Voss Veksel- og Landmandsbank.