Sparebanken Vest 4. kvartal

Sparebanken Vest leverer rekordresultater, og kan snart sette i gang en bred markedsføring av mobilbanken Bulder Bank. 

STORE FORVENTNINGER: Banksjef Jan Erik Kjerpeseth i Sparebanken Vest.  Foto: Iván Kverme
Bank

Se presentasjonen her.

Sparebanken Vest rapporterer sine regnskaper for fjerde kvartal og 2019 med rekordsifre. For 2019 som helhet ender resultat før skatt på nær 2,6 milliarder kroner, som er en økning fra noe under 2,2 milliarder kroner i 2018.

Vestlandsbanken lanserte sin landsdekkende mobilbank i høst, og på kun fire uker hadde banken fått 3.000 lånesøknader og utbetalt 300 millioner kroner i boliglån.

Nå viser bankens rapport for fjerde kvartal at tallene er kommet opp i 2.544 kunder og 564 millioner kroner i utlån. Det til tross for at banken fortsatt ikke er markedsført.

20 mrd. som mål

Bulder Banks ambisjoner var klare da mobilbanken ble lansert for ett år siden, og Sparebanken Vest-sjef Jan Erik Kjerpeseth uttalte da til Finansavisen:

«Vi har som mål at Bulder Bank har 20 milliarder kroner i utlån innen utgangen av 2021, og at banken på det tidspunktet har 20.000 kunder. Men for vår del holder det ikke at de kun åpner en konto hos oss, de bør bli boliglånskunder fra dag én for at vi skal være fornøyde med satsningen.»

Tilsammenligning har Sbanken, som også konsentrer seg om boliglån med lav gjeldsgrad, finansiert boliger for nærmere 80 milliarder kroner.

Bankgründer Kjerpeseth uttaler i Sparebanken Vests ferske kvartalsrapport:

«Det har vært betydelig interesse for Bulder siden lanseringen for tre måneder siden. Over 80 prosent av nettsidebesøkene kommer fra utenfor vårt kjernemarked, og nærmere 50 prosent av kundene kommer fra Oslo og Akershus.»

Kjerpeseth legger til at banken jobber for å få på plass digitale lånekontrakter, og at bankens mål opprettholdes.

Mer til eierne

Sparebanken Vests rekordresultat resulterer i et utbytte på 2,80 kroner pr. egenkapitalbevis. I fjor gjennomførte banken og dens største eier, Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest, en egenkapitaltransaksjon som endte med at stiftelsen solgte seg kraftig ned. Som et resultat av at eierbrøken også ble endret, økte antallet egenkapitalbevis.

Utbyttet på 2,80 kroner indikerer derfor en kraftig utbytteøkning sammenlignet med forrige års utbytte på 2,30 kroner. Egenkapitalbeviseiernes andel av overskuddet etter skatt økes fra 341 millioner kroner i 2018 til 749 millioner kroner i 2019.

Næringslivet drar lasset

Kjerpeseth vise til at banken fikk en egenkapitalavkastning i 2019 på 13,5 prosent.

– Fra investorhold har vi fått veldig positive tilbakemeldinger på avkastningen, og det blir spennende å se hvordan den står seg etterhvert som de andre bankene kommer med sine regnskaper. Banken har resultater og en kapitaldekning som gir rom for å betale utbytte til eiere og kunder, sier banksjefen til Finansavisen.

Til tross for at han venter sterk konkurranse i personmarkedet etter avtagende boliglånsetterspørsel mot slutten av fjoråret og tiltagende priskonkurranse i 2020, tror han banken vil klare å ha et meget attraktivt utbytte også neste år:

– Våre selskaper driver godt, og banken leverer overskudd. Næringslivet på Vestlandet er dessuten veldig aktivt, og vi måtte begrense utlånsveksten i det segmentet mot slutten av fjoråret. Med god driftsmessig utvikling, er det en klar målsetning å ha et attraktivt utbytte også for 2020.

Utlånsveksten til bedriftskundene økte med 10,8 prosent i 2019.

Kjerpeseth viser til at bankens rentenetto i 2019 økte med 402 millioner kroner, at provisjonsinntektene økte med 59 millioner kroner og at de tilknyttede selskapene som Brage Finans og Frende Forsikring økte sine bidrag med 118 millioner kroner.

Sparebanken Vest 4. kvartal

(Mill. kr)4. kv./194. kv./18
Rentenetto833719
Sum inntekter1.068932
Resultat før utlånstap662530
Resultat før skatt625530
jan erik kjerpeseth
sparebanken vest
Nyheter
Bank