Nye kapitalkrav for Bank Norwegian

Kravet til ren kjernekapital for Bank Norwegians morselskap reduseres med 0,4 prosentpoeng.

NYE KRAV: Her Norwegian Finans Holding- og Bank Norwegian-sjef Tine Wollebekk. Foto: Iván Kverme
Bank

Finanstilsynet har besluttet et pilar 2-krav på 5,8 prosent av risikovektede aktiva for Bank Norwegian og morselskapet Norwegian Finans Holding, fremgår det av en børsmelding.

Det tilsvarer en minimum på 2,03 milliarder kroner.

Det stilles også krav om en såkalt management-buffer på 1,0 prosent.

Pilar 2-kravet har effekt fra 31. mars 2020.

Kravet til ren kjernekapital for Norwegian Finans Holding fra denne datoen estimeres til 18,5 prosent, en reduksjon på 0,4 prosentpoeng fra de nåværende kravene.

Dette inkluderer bufferkravet på 3,0 prosent for å kunne dele ut overskuddskapital.

Pr. 30. september 2019 var Norwegian Finans Holdings kjernekapitaldekning 20,2 prosent. For Bank Norwegian var ren kjernekapitaldekning 20,6 prosent, opplyses det.

bank norwegian
norwegian finans holding
kapitalkrav
Nyheter
Børs
Bank