Banktopp: – Negative renter får konsekvenser

Banktoppen håper på snarlig endring av rentene i Europa.

Banktoppen håper på snarlig endring av rentene i Europa.

Jean Pierre Mustier, sjef for UniCredit håper ECB (den europeiske sentralbanken) forstår hvilken innvirkning negative renter har på de europeiske bankene.

– Hvis det ikke snart gjøres noe med rentene, kan det bli problematisk, sier Mustier til Bloomberg.

Samtidig føler han at ECB er klar over konsekvensene, og har god dialog med bankene.

– De rådfører seg med oss, og er klar over vanskene som kommer med negative renter.

Se mer i videoen over.