I minus for Komplett Bank

Til tross for at Komplett Bank snublet over ekstra utlånstap, mener sjefen at banken er vel kapitalisert med egenkapital og han ser fortsatt på fusjonsmuligheter.

TROR PÅ FUSJONER: Komplett Bank-sjef Jan Haglund. Foto: Brian Cliff Olguin

SE OPPTAK: Webcast fra kvartalspresentasjonen

Komplett Bank-sjef Jan Haglund begynte onsdagens presentasjon med en beklagelse:

– 2019 var et unntaksår og jeg føler med våre aksjonærer og ansatte som hadde et anstrengende år med mange påkjenninger.

Forbrukslånsbanken, som startet opp i 2014, har i løpet av de to seneste årene fått hard kritikk av Finanstilsynet ved to anledninger. Fjoråret gikk med på å rette opp i problemene som ble påpekt av Tilsynet, og banken endte opp med 50 millioner kroner i ekstrakostnader. 18 av disse millionene gikk med i bot.

Men selv om Komplett Bank brukte 2019 på å rydde opp, måtte banken sent torsdag kveld i forrige uke melde at den jobben ikke var ferdigstilt og at tapsføringen måtte skrus opp for fjerde kvartal. De driftsmessige tapene i fjerde kvartal endte på 117 millioner kroner, men banken gjorde ekstraordinære reserveringer på 105 millioner kroner i kvartalet og tapsavsetningen øke til totalt 222 millioner kroner.

– Jeg regner med at tapene blir store også i 2020, sier Haglund.

Børsmeldingen med resultatvarsel medførte at aksjen falt over 20 prosent forrige fredag. Aksjekursen ble korrigert noe mandag denne uken, men har siden falt. Siden nyttår er aksjekursen blitt økset med 33 prosent. 

Må utstede gjeld

Den ferske kvartalsrapporten viser at bankens fjerde kvartal endte i minus, og at resultatet før skatt for hele 2019 endte på knappe 280 millioner kroner. Det er en kraftig nedgang fra 2018, da det endte på 443 millioner kroner.

Effekten av ekstraarbeidet Tilsynet påførte banken og tapsavsetningen i fjerde kvartal synes også på bankens vekst, som kun økte med 8 prosent til 8,5 milliarder kroner i 2019. Det kan sammenlignes med en inntekstvekst på 14 prosent i 2019.

Men pussig nok er egenkapitalsituasjonen i banken god med en ren kjernekapitaldekning på 21,3 prosent, 3 prosentpoeng over de kravene myndighetene stiller til banken.

Jeg føler med våre aksjonærer og ansatte som hadde et anstrengende år med mange påkjenninger
Jan Haglund

Etter onsdagens presentasjon ble Haglund – tross all diskusjon og oppmerksomhet rettet mot utlånstapene – utfordret på hvorfor banken ikke betalte utbytte for 2019.

– Vårt mål for totalkapitalen, som blant annet inkluderer den rene kjernekapitalen, er på 22,8 prosent, men den endte på 22,5 prosent. Tapsføringen medførte at vi havnet under målsetningen, sier Haglund, som likevel er «komfortabel med bankens kapitalsituasjon».

– Styret er av den oppfatning at vi ennå ikke er i en posisjon for å gi utbytte, men hvor vi vil vurdere utstedelse av fondsobligasjoner og ansvarlige lån som kan gi oss mer vekst og som kan gi oss muligheter for utbyttebetalinger for regnskapsåret 2020, legger banksjefen til.

Fortsetter fusjonsarbeid

Gjennom fjoråret hyret Komplett Bank inn finansielle rådgivere for å vurdere bankens strategiske muligheter.

Selv om banken nå har måttet håndtere store skuffelser, mener Haglund at det vurderingsarbeidet ikke er ferdig.

– Vi er tross alt i en god posisjon, både når det gjelder lønnsomhet og kapital, og vi prioriterer organisk vekst. Men det er ingen tvil om at vi ville tjent på å være del av en større enhet når vi ser på kapitalkravene vi møter, sier Haglund.

Han viser blant annet til svenske Resurs Banks kjøp av yA Bank for få år tilbake.

– Det er kun aktuelt med et salg eller en fusjon ut av Norge, og en som kan løfte aksjonærverdiene. Selv om vi har sett noen transaksjoner har vi i grunnen ikke sett veldig mange, og jeg tror vi vil se flere konsolideringer i tiden som kommer, sier Haglund.

Han vil ikke kommentere hvilke typer samtaler han har hatt med andre banker eller potensielle kjøpere.

– Men jeg blir ikke overrasket om vi kommer til å se nye oppkjøp og fusjoner.

Komplett Bank 

(Mill. kr)4. kv./194. kv./18
Rentenetto293,8271,1
Sum inntekter302,8296,2
Resultat før utlånstap203,3202,7
Resultat før skatt-18,4
129,7

Komplett Bank 

Forbrukslånsbank med hovedkontor på Lysaker. Banken hadde 8,5 milliarder kroner i utlån ved utgangen av 2019.

Adm. direktør er Jan Haglund, som etterfulgte gründer Raimond Pettersen da han gikk på dagen i begynnelsen i av 2019. 

Største aksjonær er Stein Erik Hagens Canica AS.