Sandnes Sparebank 4. kvartal

STYRKER RESULTATET: Sandnes Sparebank, med Trine Stangeland ved roret, rapporterer resultat for 4. kvartal 2019 torsdag. Foto: Iván Kverme

Sandnes Sparebank rapporterer et resultat før skatt i 4. kvartal 2019 på 88 millioner kroner, mot 70 millioner kroner i tilsvarende kvartal året før.

Inntektene for banken med med primær markedsområde i Sør- Rogaland beløp seg til 158 millioner kroner, mot 133 millioner kroner i 4. kvartal 2018.

«Makroforholdene i regionen er stabile og bærer preg av et høyt aktivtetsnivå. Det er full sysselsetting i regionen, men fortsatt noen ubalanser både innen markedet for privatboliger og næringseiendom», heter det i styrets beretning. 

Fremover er det forventet en fortsatt høy aktivitet i økonomien, men noe avdempet målt mot 2018 og 2019. 

Det er generelt god kjøpekraft og rentebetjeningsevne blant innbyggere i Rogaland, men kredittveksten er lavere i regionen enn ellers i landet, heter det.

Sandnes Sparebank

(Mill. kr)4. kv./194. kv./18
Rentenetto131,8115,2
Sum inntekter157,6133,2
Resultat før utlånstap85,963,9
Resultat før skatt87,969,7