Ekstraordinært utbytte i SpareBank 1 Nord-Norge

LA FREM TALL: Petter Høiseth, konsernsjef SpareBank 1 Nord-Norge har lagt frem kvartalsrapport. Foto: SpareBank 1 Nord-Norge

(Artikkelen oppdateres)

SpareBank 1 Nord-Norge betaler ut 1,50 kroner i ekstraordinært utbytte etter 2019 som følge av overflødig kapital. Det gir et utbytte på 5,50 kroner pr. egenkapitalbevis sammenlignet med 4 kroner de to foregående årene.

Banken rapporterer om økt rentenetto til 500 millioner i fjerde kvartal, opp fra 429 millioner i samme periode året før. Inntektene økte med over 100 millioner til 693 millioner. Likevel gikk resultatet før og etter tap marginalt tilbake til henholdsvis 307 og 308 millioner.

SpareBank 1 Nord-Norge forventer en vekst innenfor personkunder på mellom tre og fem prosent i 2020. I bedriftsmarkedet forventer banken en økning på seks til åtte prosent.

SpareBanken 1 Nord-Norge

(Mill. kr)4. kv./194. kv./18
Rentenetto578496
Sum inntekter840854
Resultat før utlånstap338467
Resultat før skatt340473